ESKİMİŞ MUSHAFLAR VE DİNÎ KİTAPLARI NE YAPMALI?
Sayfaları yırtılıp eskimiş / dağılmış olan mushaflar ve dinî kitaplara iki şekilde muamele yapılabilir:
1. İnsanların gelip geçmediği temiz bölgelere defnetmek. Sokak, hamam, tuvalet, insanların gelip-geçtiği yerlere defnedilmez.
2. Yakmak. Hz. Osman'ın, mushafları cem ettirdikten sonra sahabîlerin kendileri için yazdıkları mushafları yaktırması, maslahat gereği bunların yakılabileceğini göstermektedir. Vallahu a'lem.
(Soner Duman /04.Eylül.2017/Pazartesi)

https://www.facebook.com/search/top/...i%CC%87%20furu