*Bedir Savaşı -Enfal Suresinde,
*Uhud Savaşı Al-i İmran Suresinde,
*Hendek savaşı Ahzab Suresinde,
*Hudeybiye Barış antlaşması Fetih Suresinde,
*Hayberin Fethi Haşr Suresinde anlatılır.
*Tevbe Suresi Tebük Seferi hakkında malumat vermektedir.
*Nasr Suresi Mekke'nin fethini ifade eder.


https://www.facebook.com/groups/6788...1994850854843/