KUR’AN OKUYUŞUNDA YAPILAN HATALAR
Lahn: Okuyuş hataları.

Lahn-ı Celi: Harflerin sıfat-ı lazimelerine riayet etmemekten kaynaklanan harflerin zat ve sıfatlarında meydana gelen açık hatadır, harfte, harekede, sükûnda olabilir. (cerh, şiddet, rihvet vb.) dikkat etmemektir.

Lahn-ı Hafi: Harflerin sıfat-ı arızalarında meydana gelen ancak tecvit bilenlerin anlayacağı gizli hatalardır.