Uzatma ölçüleri
Medd Tahkik Tedvir Hadr Hüküm
Tabii 1 Elif 1 Elif 1 Elif Vacip
Muttasıl 4 Elif 3 Elif 2 Elif Vacip
Munfasıl 4 Elif.3 Elif 1 Elif Caiz
Lazım 4 Elif 4 Elif 4 Elif Vacip

Medd-i Arız: Son harfin harekesi Fetha (üstün) ise 3 vecih,
Kesra (esre) ise 4 vecih,
Mazmum (ötre) ise 7 vecih caizdir.

Medd-i Lin: Hareke sükun-i lazım ise iki vecih: tul 4 elif, tevassüt 3 elif,
eğer sükun-i arız ise son harfin harekesi meddi arızdaki gibi Üstün ise 3 esre ise 4 ötre ise 7 vecihtir caizdir.

İhfa: 1 elif tutulur vaciptir.
İdğam Mealğunne: 1,5 elif tutulur. ***1605; ve ***1606; ***1618;harflerinde uzatma vacip, “vav ve ya” harflerinde caizdir.

İdğam Bilağunne: Tutulmaz____vacip

İzhar: İdğamsız ve ihfasız okumak___ Vacip

İklap: 1,5 elif miktarı tutulur___ vaciptir.

İdğamı Mütekaribeyn, Mütecaniseyn: Vacip

Kalkale, Hükmürra, Lafzatullah, Zamir: Vacip

Hükmürra: Vacip

https://m.facebook.com/groups/678809...91994050854923