SİYER BİLGİSİ PRATİK SORU CEVAPLAR
1: İslamiyet öncesi Arabistan da hangi dinler bulunmaktaydı?
Cevap: Putperestlik-Sabiilik-Mecusilik-Hristiyanlık-Yahudilik-Hanif inancı
2: Ka’be ne zaman kimler tarafından yapılmıştır?
Cevap: Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından milattan 2000 bin yıl kadar önce Mekke de yapıldı
3: Hicabe ve Sikaye nedir?
Cevap: Ka’be’nin perdardarlığı ve anahtarlarını taşıma görevine HİCABE, Ka’be yi ziyarete gelenlerin suyunu temin etme ve zemzem kuyusuna bakma görevine de SİKAYE denir.
4: Rifade ve Liva ne demektir?
Cevap: Ka’be yi ziyaret için gelenleri ağırlama, barındırma ve muhtaçlara yardımcı olmaya RİFADE, Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancağı taşıyana ise LİVA denir.
5: Kıyade ve Hazine-i Emval ne demektir?
Cevap: Savaşta askere komuta etme görevine KIYADE, savaş için hazırlanan silah,mal ve aletleri muhafaza etmeye de HAZİNE-İ EMVAL denir.
6: Peygamberimizin “ben iki kurbanlığın oğluyum” sözüyle kimleri kasdetmiştir?
Cevap: Hz. İsmail ve babası Abdullah
7: Peygamber efendimiz gün, ay ve yıl olarak ne zaman dünyaya gelmiştir?
Cevap: Miladdan sonra 571 senesi, fil yılında, 12 Rebiülevvel (20 nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke de dünyaya gelmiştir.
8: Peygamberimiz dünyaya geldiğinde hangi olağanüstü olaylar meydana gelmiştir?
Cevap: - Save (tabiriyye) gölü yere batmış
- Bin yıldan beri kurumuş olan Semave deresinin suları taşmış.
- Ka’be deki putların yüz üstü yere devrildikleri görülmüştü.
- Mecusilerin İran da bin yıldan beri yanmakta olan ateşgedeleri sönmüş.
- İran kisrası’nin medayin şehrindeki sarayının 14 sütunu yıkılmıştır.

9: Peygamberimizin babasından kendisine neler miras kalmıştır?
Cevap: Beş deve-Bir sürü koyun-Doğduğu ev-Künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli bereke adlı cariye
10: Efendimizin süt kardeşlerinin isimleri nelerdir?
Cevap: Abdullah – ümeyye – Şeyma ve Hz. Hamza dır.
11: Eşhur-i Hurum (haram aylar) nelerdir?
Cevap: Zilkade- Zilhicce- Muharrem- Recep
12: Peygamberimizin ilk katılmış olduğu savaşın ismi nedir?
Cevap: Ficar Savaşı
13: Hılfu’l –Fudul Cemiyeti nin kurulmasının nedeni nedir?
Cevap: Ficar savaşları sonrasında Mekke de asayişin bozulması, can ve mal güvenliğinin kalmaması, yabancıların malları yağmalamaları.
14: Peygamber efendimizin hz. Hatice ile nikahını kim kıymıştır?
Cevap: Hz. Haticenin amcası Varaka b. Nevfel
15: Efendimiz mehir olarak hz. Haticeye ne vermiştir?
Cevap: 20 tane dişi deve vermiştir.
16: Hz. Osman efendimizin hangi kızlarıyla evlenmiştir?
Cevap: Rukiye ve Ümmü Gülsüm
17: İslama açık davetin başlaması hangi yılda gerçekleşmiştir?
Cevap: 614 yılında
18: Peygamberimiz hangi ayetler sonrasında açık davete başlamıştır?
Cevap: “En yakın akrabanı uyar” (şuara/214) “Ey Muhammed ! artık emrolunanı açıkca ortaya koy. Puta tapanlara aldırış etme “ (hicr /94)
19: Peygamber efendimiz secdede iken omuzlarına işkembe koyup onu atkısıyla boğmaya çalışan müşrik kimdir?
Cevap: Ukbe b. Ebi Muayt
20: Mekkelilerden İslam düşmanı olanların en meşhurları kimlerdir?
Cevap: Ebu Leheb-Ebu Cehil- Velid b. Muğire- As b. Vail- Nadr b. Haris- Ebu Uhayha- Ukbe b. Ebi Muayt- Utbe b. Rebia- Şeybe b. Rebia- Ümmü Cemil- Ümeyye b. Halef-Übey b. Halef
21: İslam da ilk hicret nereye ve hangi tarih de meydana gelmiştir?
Cevap: Habeşistan’a /615 yılında
22: Habeşistan’a 1.hicret için kaç kişi ve hangi ayda gidilmiştir ?
Cevap: 4 ü kadın 11 erkek toplam 15 kişi Recep ayında gitmiştir.

23: Habeşistan’a 2. Hicret kimin başkanlığında ne zaman ve kaç kişi ile gidilmiştir?
Cevap: 616 yılında (hz. Ali nin ağabeyi) Cafer b. Ebi Talib’in başkanlığında 82 erkek 18 kadın (başka bir rivayete göre 77 si erkek 13 ü kadın) Habeşistan’a gitmişlerdir.
24: Cafer b. Ebi Talib Habeş kralı Necaşinin karşısında hangi sureyi okumuştur?
Cevap: Meryem suresi
25: Haşimoğullarına boykot hangi yıllarda kaç yıl sürmüştür?
Cevap: 616-619 yıllarında 3 yıl sürmüştür.
26: Hüzün yılı diye bilinen yani peygamberimizin amcası Ebu Talib ve eşi Hz. Hatice’nin vefatı hangi yılda olmuştur?
Cevap: 620 yılında.
27: Peygamber (sav) Hz. Haticenin ölümünden sonra kiminle evlenmiştir?
Cevap: Sevde bint Zem’a ile evlenmiştir.
28: Ebu Talib’in vefatından sonra peygamber (sav) Taif yolcuğu dönüşünde kimin himayesiyle Mekke ye girebilmiştir?
Cevap: Nevfeloğullarının başkanı Mu’tim b. Adiy
29: Peygamberimizin Taif’e ne zaman ve kiminle gitmiştir?
Cevap: Mekke devrinin 10. Yılı miladi 620 yılı Şevval ayında Zeyd. b. Harise ile gitmiştir.
30: Peygamberimiz Taif de gördüğü zulum nedeniyle kime sığınmıştır?
Cevap: Rabia’nın oğulları Utbe ve Şeybe’nin evine sığınmıştır.
31: Peygamber (sav) in Akabe görüşmeleri hangi yılda ve nasıl gerçekleştirilmiştir?
Cevap: 620-621-622 yıllarında birincisi Mülakat 2.ve3. sü ise Biat şeklinde gerçekleşmiştir.
32: 1. Akabe görüşmesi ne zaman ve kaç kişiyle gerçekleşmiştir?
Cevap: Nisan 620, zilhicce ayı, hac mevsiminde Medine den gelen 6 kişiyle gerçekleşmiştir. (Bu 6 kişiye tarihte ilk Medine li Müslümanlar denilmiştir)
33: 2. Akabe görüşmesi (1. Akabe biatı) ne zaman ve kaç kişiyle gerçekleşmiştir?
Cevap: Zilhicce 621 yılında 10 u hazrec li 2 si evs’li olmak üzere 12 kişiyle gerçekleştirilmiştir.
34: 2. Akabe görüşmesinde Medineliler hangi konularda peygamber efendimize biat ettiler?
Cevap: “ Allah’a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, Rasülullah’ın sözlerine uyacaklarına” söz verip biat ettiler.https://m.facebook.com/story.php?sto...17038238568324