EVLENMEYİ TEŞVİK EDEN HÜKÜMLER

Neslin devam ve bekasi icin, İslam, evliligi asil olarak kabul etmiştir. Ferdin şahsi veya mali vaziyeti itibariyle, yahut cemiyetin icinde bulundugu şartlar bakimindan evlenmeyi terk veya tehir, istisnai bir hükümdür. İstisnalarin esasa tesir etmiyecegi ve kaideyi bozmayacagi izaha hacet birakmayacak kadar vazihtir. Cenab-i Hakk´in bu husustaki buyrugu şöyledir:

“İcinizden bekarlari ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih (mu´min) olanlari evlendirin. Eger Fakir iseler Allah onlari (evlenmeleri sayesinde) fazl (u kerem) iyle zengin yapar. Allah (in lütfu) boldur. (O, her şeyi) hakkiyla bilendir.”(Sure-iNur, 32.)

Cenab-i Hakk´in bu emri geregince evlenmek, bir kulluk vazifesi, yerine göre şahsin vaziyeti itibariyle, farz, vacib ve sunnet olarak hükme baglanmaktadir. Bu hususun tafsilati ileride gelecektir.

Evlilige teşvik hususunda Peygamber Efendimizin bir cok hadis-i şerifleri vardir. Bir kacinin mealini aşagiya aliyoruz:

1-”Ey gencler toplulugu! İcinnizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Cünkü bu, gözü (haramdan) daha fazla sakindiran, irz (i korumaya) a kal´a olan (yegane care) dir. Kim de evlenmeye güc yetiremezse oruc tutsun. Cünkü o (oruc) kendisi icin bir eneme (şehveti kesen bir care) dir.”(Buhari, Muslim c. 4, s. 128, Tuhfetu´l-Ahvezi, c. 4, s. 199.)

Hadis-i şerifte görüldügü gibi, Peygamber Efendimiz, ailesini gecindirebilecek, nafakasini ve diger ihtiyaclarini karşilayacak kadar mali güce sahip bulunan kimseye evlenmeyi emretmektedir. Bu imkani bulunmadigi zaman nafile oruc tutmakla, gözüne ve irzina sahip olma yolu tavsiye edilmektedir.

Dige rbir hadis-i şerifte :
2-“Evli kimsenin iki rekat namazi, bekarin seksen iki rekat namazindan hayirlidir.”buyurulmuştur.(Keşfu´l-Gumme, c. 2, s. 15)

Evlenen kimsenin gözü haramdan, gönlü şehvani düşüncelerden uzakkalacagi icin, ibadetinde husur ve ihlas tahakkuk eder. Bu tarzda yapilan ibadet de digerlerinden üstünlük kazanir.

3-”Kim (günah kirinden) temiz olarak Allah´a kavuşmak isterse hür kadinlarla evlensin.”(et-Tergib ve´t-Terhib, c. 3, s. 40)

4-”Evlenniniz,c ogaliniz. Cünkü ben kiyamet günü diger ummetlere karşi, sizin (coklugnuz)ile iftihar ederim.”(Feyzu´l-Kadir, c. 3, s.269)

5-”Şerlileriniz, bekarlarinizdir.”(Keşfu´l-Gumme, c. 2, s. 52)

Bu husustaki hadis-i şerifler pek coktur. Onlarin hepsini burada siralamaya kitabin hacmi musaid degildir.

Resul-i Ekrem (S.A.V.) Efendimizin emirlerini yerine getirmek ve bu husustaki sunnetini işlemiş olmak icin, ilim ve tasavvuf büyüklerinin ekserisi evlenmiş ve coluk cocuk sahibi olmuşlardir.

Evlenmeye teşvik hususunda büyüklerin sözleri :
Abdullahb. Abbas (R.A.) : “Kulun ibadeti ancak evlenmekle kemal bulur.”(İhya Ulumi´d-Din, c, s. 15)
İbn Mesud (R.A.) : “Allah´in huzuruna bekar olarak varmak icin, ömründen on gün kaldigini bilsem dahi, evlenmeyi tercih ederim.”(İhya Ulumi´d-Din, c, s. 15)

Muaz b. Cebel´in iki ailesi de vefat etmişti. Kendisi de agir hasta olarak yatiyordu. Bu sirada demiştir ki: “Beni evlendirin. Cünkü ben, bekar olarak ölmeyi arzu etmiyorum.”

Maneviyat sahasinin büyüklerinden birinin evlenmesu, diger bir şahsin hoşuna gitmezmiş. Bir gün onu ikaz icin bir zat şöyle dedi: “Sen de onlar gibi gözünü ve irzini haramdan muhafaza etseydin cok evlenirdin.”

Peygamberlerin hayatini tetkik ettigimiz zaman, onlarin hep evlendiklerini görmekteyiz. Bu hususta en kuvvetli şahidimiz Kur´an-i Kerim´dir. Cenab-i Hakk şöyle buyurmaktadir:
“Andolsun ki biz, senden önce de Peygamberler göndermişiz, onlara da zevceler ve evladlar vermişizdir.”(Sure-i Rad, 38)

Ebu Eyyub (R.A.)´den rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
“Dört şey peygamberlerin sunnetlerindendir: Kina (ile sac ve sakal boyamak), koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.”et-Tergib ve´t-Terhib, c. 3, s.40)(İslam´da Kadin ve Aile Sf. 14-16/Mehmed Emre)