Fetvanın sorusu:
- Kur'ân'dan başka kitap, âlimlerin görüşü, sahih rivayet kabul etmem" diyorsa onun arkasında namaz kılınır mı?

Fetvanın cevabı:
- Hayır kılınmaz.

Fetvanın izah talep sorusu:
- Neden?

Fetvanın İzahî cevabı:
- Çünkü yellenmiş olabilir. Ve söylemine göre abdestli olduğunu iddia edebilir.

Fetvanın devam sorusu:
- Bu fetva fitneye neden olmaz mı?

Fetvanın nihai cevabı:
- Kur'ân konusunda kendilerine tanıdıkları hakkı Hz. Peygamber'e tanımayanları imam olarak öne geçirmekten daha büyük bir fitne yoktur zaten.

TAKDİM DERGİ