SENİN ELİNDE CENNET VE CEHENNEMDEKİ YERİNİN TAPUSU VAR!

Belki bilmiyorsunuz ama sizin için şu anda hem cennette hem de cehennemde bir yer ayırtılmış / ayarlanmış durumda, her ikisinin tapusu da şimdilik size ait!

"Bu nasıl oluyor?" diye sorduğunuzu işitir gibiyim. Allah Resûlünden (s.a.v.) sahih bir senetle rivayet edildiğine göre o şöyle buyurmuş:

"Her birinizin biri cennette biri de ateşte olmak üzere iki evi vardır. Kişi [kâfir olarak] ölüp de ateşe girerse cennetlikler onun yerine mirasçı olur. İşte "onlar Firdevs'e mirasçı olur" âyeti bunu ifade etmektedir." (İbn Mâce, Zühd, 39)

Ne dehşet bir ifade! Hem ümit veren, hem korkutan... Hem sevindiren hem düşünceye salan...

Sonsuz nimet yurdu cennette de bir yerin-yurdun var, azap yurdu cehennemde de... Şimdilik her ikisinin tapusu da sana ait. Ama gün gelecek bu iki tapudan birisi elimizden gidecek... Allah korusun bir kimse cehennemlik olursa onun cennetteki yerinin, yurdunun tapusu kendisinden alınıp cennetliklere miras kalıyor.

Allah Resûlü'nün (s.a.v.) bu ifadesi, cennet ve cehennemi bir hikâye dinler gibi dinlemememiz, işin ciddiyetini anlamamız gerektiği konusunda ne kadar açık ve net.

Dünyada yerimize-yurdumuza sahip çıkmak, tapusunu elimizde tutmak için ne kadar gayret gösteriyoruz değil mi? Öyleyse sonsuz nimet yurdu olan cennetteki evimize sahip çıkmalı, tapusunu asla bırakmamalı. Cehennemdeki evimizin tapusunu bir an önce devretmeli, yırtıp atmalı.

Rabbimiz bizleri cennetin ebedî vârislerinden kılsın.

(Soner Duman /14.Rebîülâhir.1439/Pazartesi)


https://m.facebook.com/story.php?sto...&id=1199869809