ARAFAT VAKFESİYLE İLGİLİ CEZALAR


Screenshot_20171216-130030.jpg


Arafat vakfesinin cezaları nelerdir? Vakfe cezası neden verilir? İşte cevabı…

Gündüz Arafat ’a gelip vakfe yapan bir kimse güneş batmadan önce Arafat’tan ayrılırsa dem gerekir. Güneş batmadan önce Arafat’a geri dönerse ceza düşer. Güneş battıktan sonra dönerse artık ceza düşmez.

Şafiî ve Mâlîkî mezheplerine göre Arafat ’ta güneş batıncaya kadar beklemek sünnet olduğundan güneş batmadan önce Arafat’ın terk edilmesi halinde her hangi bir ceza gerekmez.(Nevevî, el-İzâh, 289; Kinânî, III, 1031-1033. İbn Kudame, V, 23. Kâsânî, II, 127. Şirbînî, II, 262-263.)

Mâlikî mezhebine göre, gecenin bir cüz’ünde Arafat ’ta bulunmak vakfenin geçerli olması için şarttır. Bu itibarla güneş batmadan önce Arafat’tan ayrılıp bir daha dönmeyen kimsenin haccı geçerli olmaz.(İbn Rüşd, I, 426. Kurtubî, II, 417. İbn Kudâme, V, 22.)

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları


ARAFAT VAKFESİYLE İLGİLİ CEZALAR | İslam ve İhsan