HACCIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Screenshot_20171215-225720.jpg


Şer‘î hüküm açısından hac farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üç çeşittir.

Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi vâciptir. Diğer nâfile ibadetlerde olduğu gibi, başlandıktan sonra bozulan nâfile haccın kazâsı da vâcip olur. Farz ve vâcip dışında yapılan hac ise nâfiledir. Hacla yükümlü olmayan çocukların yaptıkları hac ile bir kimsenin birinciden sonra adama (nezir) dışında yapacağı her hac nâfiledir.

Yapılış biçimi (edâ) açısından ise hac, ifrad haccı, temettu‘ haccı ve kırân haccı olmak üzere üç çeşittir.

Hac ve umre, her biri tek başına yapılabildiği gibi, aynı yılın hac ayları içinde, ikisi birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapıp yapmamaya, yapıldığı takdirde umre ve haccın ayrı veya aynı ihramla yapılma durumuna göre hac, ifrad haccı, temettu‘ haccı ve kırân haccı olmak üzere üç şekilde eda edilir.

İFRAD HACCI NEDİR?

TEMETTÜ HACCI NEDİR?

KIRAN HACCI NEDİR?

TEMETTÜ VE KIRAN HACCI YAPMANIN ŞARTLARI

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

HACCIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR? | İslam ve İhsan