NAFİLE OLAN HACCCIN VEKALET ŞARTLARI


Screenshot_20171216-174053.jpg


Nafile olan haccın vekalet şartları nelerdir? İşte cevabı…

Nafile haccın vekalet yolu ile yapılabilmesi için; vekilin müslüman, akıllı, mümeyyiz olması ve kim adına nafile hac yapılıyorsa niyeti onun için yapması şarttır. Vekalet yoluyla nafile hac yapılması için bunlardan başka bir şart aranmaz. Çünkü nafile ibadetlerde hareket alanı daha geniştir.

Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre nafile hacda vekaletin geçerli olması için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması şarttır.(Şîrâzî, II, 676-677. İbn Kudame, IV, 355.)

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları


NAFİLE OLAN HACCCIN VEKALET ŞARTLARI | İslam ve İhsan