Enes b. Malik'in naklettiğine göre, Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Kuşkusuz sadaka, Rabbin hoşnutsuzluğunu giderir (Allah'ın kişiye huzurlu bir
hayat bağışlamasına vesile olur, işlenen kötülüklere mukabil başa gelebilece
kötülklere de kefaret olur) ve kötü bir şekilde ölmeyi (Allah'ın izniyle) önler."
(T664 Tirmizi, Zekat, 28)Hadislerle İslam 2. cilt 485. sayfa