Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Ağaç Şeklinde Aç10Beğeni
 • 5 gönderen sükutu-ezber
 • 2 gönderen Zübeyde
 • 2 gönderen Tuğba
 • 1 gönderen SiyahSancakTaR

Konu: Rızık Allah'tandır

 1. #1
  Durum
  Çevrimiçi
  sükutu-ezber - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Hüzün/Sarısı
  Üyelik tarihi
  11 Şubat 2017
  Mesajlar
  3,026
  Konular
  417
  Bahsedilen
  117 Mesaj(lar)
  Etiketlemek
  1 Konu(lar)
  Tecrübe Puanı
  81

  Standart Rızık Allah'tandır

  Osman Nuri Topbaş

  Bir Soru Bir Cevap


  Efendim, günümüzde yaşanan iktisâdî buhranlar, artan işsizlik vs. pek çok insanı geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıyor. Buna mânevî eğitim noksanlığı neticesindeki rûhî açlık da eklenince, “maîşet” ve “rızık” konusu en mühim kaygı ve endişe sebebi oluyor. Bu hususta neler tavsiye edersiniz?

  Rızık ve ecel, âdeta kader âilesinin ikiz ve sır kardeşleridir. Rızık, daha anne karnında iken başlar ve Cenâb-ı Hakk’ın takdir ettiği ecel vakti gelene kadar da devam eder. Rızık devam ettiği müddetçe de kimsenin eceli gelmez.

  Rabbimiz, yarattığı her mahlûka bir müddet yaşama hakkı vermiş, “ömür” denilen bu müddet içinde onların rızıklarını da tâyin buyurmuştur. Bu hakîkat âyet-i kerîmede şöyle bildirilmektedir:

  “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allâh’a ait olmasın. O, her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emâneten konulacakları yeri de bilir…” (Hûd, 6)

  Şu hadîs-i şerîf de Cenâb-ı Hakk’a sığınıp O’na lâyıkıyla tevekkül edebilen bir kulun, rızkını temin husûsunda nasıl bir ilâhî yardıma nâil olacağının bir ifâdesidir:

  “Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

  İnsana düşen, tıpkı rızık aramaya çıkan kuşların tevekkül ve teslîmiyeti içinde, yersiz birtakım endişelere kapılmadan nasibini aramak ve gayret sarf etmektir.

  Rızık husûsunda insanı endişeye sevk eden en mühim mânevî zaaflardan biri de, kanaat etmeyi bilmemek ve israftan sakınmamaktır. Hakîkaten günümüzde rızkının darlığından şikâyet edenlerin pek çoğu, aslında asgarî geçim şartlarına sahip bulunduğu hâlde, daha yüksek refah seviyesinde yaşayanlara özenmekten dolayı kendisini eksik görerek kendi kendini sıkıntıya sokmaktadır. Hâlbuki maddî nîmetler husûsunda taşımamız gereken îmân ölçümüz, kendimizden daha zor durumda yaşayanlara bakarak hâlimize şükredebilmektir. Kul, bu olgunluğu gösterip şükredebildiği nisbette, elindeki nîmetlerin bereketleneceği, ilâhî bir vaattir.

  Nitekim âyet-i kerîmede:

  “…Eğer şükrederseniz, elbette size olan nîmetimi artırırım…” (İbrahim, 7) buyrulmaktadır.

  Öte yandan unutmamak gerekir ki, Allah Teâlâ bütün canlıların rızkını tekeffül etmiş bulunmaktadır. Bundan dolayı Allâh’a îtimâd etmeyip, gereksiz ve yersiz duygulara kapılarak insanlara el açmak ve sadece onlardan medet ummak, kişiyi zillete dûçâr eder. Nitekim bir Allah dostunun buyurduğu üzere:

  “Rızkını Allah’tan bilmeyip de onun mahlûkundan beklemek, insanı Cenâb-ı Hak’tan uzaklaştırıp, halka muhtâc eder.”

  Cenâb-ı Hak’tan uzak düşmek, bir insan için zilletin en büyüğüdür. Buna mukâbil rızkın değil, Rezzâk’ın, yani rızkı ihsân eden Cenâb-ı Hakk’ın rızâsı peşinde olmak ise, kul için en büyük izzettir.

  Şüphesiz ki Allah Teâlâ, Hâlık sıfatını, yani yoktan var etme sıfatını kendi zâtına hasretmiştir. O, bu sıfatla dâhil olmadığı takdirde hiçbir hâdise vukû bulamaz. Dolayısıyla meydana gelen her hâdisenin, sebepleri halk eden Allah’tan olduğunu bilmek, kâmil îmânın bir îcâbıdır.

  Âyet-i kerîmede buyrulur:

  “Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir.” (el-Ankebût, 60)

  Cenâb-ı Hak, bütün oluşlarda irâdesini sebeplerle tecellî ettirdiği gibi rızkın temini husûsunda da mahlûkâtı birbirine sebep kılmıştır.

  Yaşanmış, târihî bir vâkıa olan şu misal, her hâlükârda, tevekkül ve teslîmiyetle Allâh’a sığınan bir kulun Cenâb-ı Hak tarafından bazen düşmanı eliyle bile nasiplendirildiğinin güzel bir misâlidir:

  Rusya’da ilk Komünist İhtilâli teşebbüsü 1905 yılında Moskova’da gerçekleştirilmiş, Çar’ın askerleri bu teşebbüsü kanla bastırdığından, o gün, tarihte “Kanlı Pazar” ismiyle anılmıştır.

  Bu ihtilâli tertipleyen Lenin kaçarak bir samanlığa gizlenmişti. Samanlığın diğer köşesinde ise, iki büklüm kıvrılmış bir vaziyette duran aç ve susuz bir köylü vardı. Bu köylü tevekkül ve teslîmiyet perdesini yırtmadan:

  “–Ey Allâh’ım! Açlıktan öleceğim. Bir dilim ekmek olsa da yesem!..” diyerek Cenâb-ı Hakk’a gönülden duâ ediyordu. Lenin bu köylüyü görüp söylediklerini işitince hiddetlenerek:

  “–Aptal herif! Hâlâ Allah’tan mı istiyorsun? Bak sokakta birçok insan, senin gibilerin karnını doyurmak için ayaklanmış oldukları hâlde öldürülüyorlar. Onların başarısını iste, sen de gayret et. Ben de sana bir dilim ekmek vereyim.” dedi. Köylü sordu:

  “–Sen de kimsin?”

  Lenin cevap verdi:

  “–Ben de o ihtilâlcilerden biriyim. İsmim: Lenin…”

  Saf ve garip köylünün meydanda olup bitenlerden haberi yoktu. Lenin ise sokağa tedbirli çıkmıştı. Bu yüzden çantasında ekmek, matarasında su vardı.

  Lenin, köylüye çantasından bir dilim ekmek verdi. Bunu iştahla yiyen köylü, başını semâya kaldırarak:

  “–Ey Allâh’ım! Sen ne büyüksün!.. Bazen Îsâ kulunu, bazen de böyle Lenin denen âsî ve îmansız bir kulunu gönderip fakir fukarânın karnını doyurursun!” dedi.[1]

  Nitekim âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulmuştur:

  “…Kim Allâh’a karşı takvâ sahibi olursa, Allah ona bir çıkış (kurtuluş) yolu gösterir ve hiç beklemediği yerden onu rızıklandırır…” (et-Talâk, 2-3)

  “De ki, Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir; dilediğinden de kısar. Siz başkalarına yardım için ne harcarsanız, Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe’, 39)

  Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır:

  “Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

  Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!..” (75 Kudsî Hadîs’in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)

  Eğer bir kul, ahlâk ve takvâ ile mücehhez olarak bütün gâye ve hedeflerini Rabbine teksîf eder, O’nun rızâsı yolunda ilâhî emirlerin hükümranlığına girerse sâlihlerden olur. Böylece israftan korunur, ihtiras ve nefsâniyetin hoyratlığından kurtulur. Kendisine takdir edilmiş olan rızkın bereketine nâil olur.

  Velhâsıl kul, sebepler planında üstüne düşen gayreti gösterip Rabbine tevekkül ederse, Rezzâk olan Rabbi de ona kâfî gelir.

  Ey Allâh’ım! Bizleri temiz ve helâl rızıklarla merzûk kıl ve sâlih amellere muvaffak eyle.

  Âmîn…
  Zübeyde, SiyahSancakTaR, Tuğba ve 2 diğerleri bunu beğendiler..
  *Önemli olan kalp efendim
  edebi,hayayı
  imanı ,riyayı
  Rabbinden korkmasını
  dürüst olmayı
  kendinde barındırır ,,,,


  *Eyy gönül...!!
  yarın Rabbinin huzurunda
  nasıl çağırılmak,anılmak istiyorsan
  bu dünya da ona göre yaşa derim,,,
  Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı
  seni aldatan nedir?
  İnfitâr 6. ayet


 2. #2
  Durum
  Çevrimdışı
  Zübeyde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Uzman Üye
  Üyelik tarihi
  29 Ocak 2017
  Mesajlar
  958
  Konular
  68
  Bahsedilen
  17 Mesaj(lar)
  Etiketlemek
  0 Konu(lar)
  Tecrübe Puanı
  85

  Standart Cevap: Rızık Allah'tandır

  Ey Allâh’ım! Bizleri temiz ve helâl rızıklarla merzûk kıl ve sâlih amellere muvaffak eyle.

  Âmîn… Âminn
  Turan ve sükutu-ezber bunu beğendiler.
  Gülüşüme ne zaman düşecek ki inşirah neşesi?..


  Yasin Kara

 3. #3
  Durum
  Çevrimdışı
  Tuğba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Nam-diğer Hamuş
  Üyelik tarihi
  30 Ocak 2017
  Yaş
  35
  Mesajlar
  597
  Konular
  26
  Bahsedilen
  80 Mesaj(lar)
  Etiketlemek
  0 Konu(lar)
  Tecrübe Puanı
  97

  Standart Cevap: Rızık Allah'tandır

  Ahh ahh ne güzel cevaplamış muhterem.
  İnsanlar rızkını aramayı değilde nasibinin peşine düşmeyi öğrense ve aza kanaat edebilse...Ne güzel bir dine sahibiz bireysel olarak da toplumsal olarak da herşeyi düzen içine koymuş ama açgözlü olan bizler hep bi hırs peşinde heba olmuşuz.
  Allah razı olsun çok güzel konu
  Zübeyde ve sükutu-ezber bunu beğendiler.
  Allah gözlerin ihanetini de bilir,gönüllerin sakladığınıda...

  (Mü'min Suresi 19)

 4. #4
  Durum
  Çevrimdışı
  SiyahSancakTaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  CEDDİ OSMANLI !...
  Üyelik tarihi
  17 Eylül 2017
  Nereden
  PAYİTAHT...
  Mesajlar
  11,339
  Konular
  1553
  Bahsedilen
  179 Mesaj(lar)
  Etiketlemek
  0 Konu(lar)
  Tecrübe Puanı
  43

  Standart Cevap: Rızık Allah'tandır

  Âmin Rabbim razı olsun muhterem
  sükutu-ezber bunu beğendi.
  ]
  RUHUN ŞAD OLSUN EY CEDDİ!......


  Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir.Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir.

  Cennet Mekan Ulu Hakan Abdulhamid Han Hazretleri

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Günün Hadisi: Rızık Allah'tan Gelen Nimet (01.04.2018 Pazar)
  Konu Sahibi NoktA Forum Hergün 1 Hadis - Yorum
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 01.Nisan.2018, 22:22
 2. Rızık hakkında Kutsi Hadis - Şeyh Muhammad Metwali Alsharawi
  Konu Sahibi NoktA Forum Genel İslami Paylaşımlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ocak.2018, 16:29
 3. Helal Rızık ile ilgili ayetler
  Konu Sahibi ay düşüm Forum Kur'an ı Kerim Tefsiri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Eylül.2017, 19:01
 4. Rızık endişesinin kulluktaki rolu
  Konu Sahibi sükutu-ezber Forum İlmi Munazaralar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Nisan.2017, 01:21
 5. Abdullah Yeşilyurt - Allah Allah Diye
  Konu Sahibi Road Forum SP İlahi & Ezgi & Marşlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Şubat.2017, 02:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •