Kur'an ile yıkanmak ister misiniz?
*

İyi bir mü’min olma kriterleri
50 ayete dayalı 50 özellik..
Bunlar Kopenhag kriterleri değil, Rabbimizin bize vahyettiği, "elest bezminde" kabul ettiğimiz kriterler.
Her biri 2 puandan 100 puan eder. İsterseniz hepimiz bu konularda kendimize not verelim ve bakalım ne çıkacak.
Evet, mü’min’lerin Kur’an'da geçen 50 özelliği:
1. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. / Enfal-2
2. Allah’a asla şirk koşmazlar. / Furkan-68
3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. / Furkan-68
4. (Hiçbir türlü) zinaya asla yaklaşmazlar. / Mü’minun -5
5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. / Mü’minun 2,9
6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler. / İsra-23
7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. / Mü’minun -3
8. Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. / Tevbe-5
9. Asla zanda bulunmazlar. / Casiye -24
10. Cahillerle asla tartışmazlar. / Furkan-63
11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. / Maide-54
12. Asla yalan söylemezler. / Mü’minun-8
13. Emanetlerine ihanet etmezler. / Bakara-177
14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. / Bakara-177
15. Zekâtlarını hakkıyla verirler. / Bakara-177
16. Yetimin hakkını asla yemezler. / Nisa-2
17. Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara-177
18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. / Fetih-29
19. İnsanların kusurlarını affederler. / Al-i İmran-135
20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. / Tevbe-20
21. Kâfirler ile Allah yolunda savaşırlar. A.imran-28
22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. A.İmran-133
23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. A.İmran-133
24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. En’am-108
25. Haksız yere bir cana kıymazlar. / En’am-151
26. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. / Al-i İmran-199
27. Hakkı bile bile gizlemezler. / Bakara-44
28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. / Nisa-94
29. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. / Bakara-136
30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. / Furkan-63
31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. / En’am-52
32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. / Bakara-168
33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. / Furkan-72
34. Dillerini eğip bükerek (geveliyerek) konuşmazlar. / Nisa-135
35. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. / En’am-151
36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. / En’am-151
37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. / Nahl-91
38. Adaklarını yerine getirirler. / İnsan-7
39. Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. / Ra’d-20
40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. / Bakara-177
41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. / Bakara-177
42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. / Bakara-177
43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. / Bakara-177
44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. / Enfal-3
45. Geceleri az uyurlar. / Zariyat-17
46. O gün yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. / Fetih-29
47. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. / Enfal-71
48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. / Maide-101
49. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. / Şûra-38
50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. / Mü’minun-1
Rabbim bizleri bu özellikler ile mücehhez kılsın.
Ahirette felaha erenlerden eylesin... Âmin...!

Selâm ve dua ile...