İmamı Gazali (rh.)'den:
Şehvet bir kısım insanları aşk sapıklıklarına kadar vardırır. Bu ise, cinsî gücün verilmesinin hikmetinden son derece cahil olmak demektir ve aynı zamanda hayvanlıkta hayvanların aşağısına düşmektir. Çünkü bu yapmacık aşık, şehvetini teskin etmekle yetinmez. Oysa bu, şehvetlerin en kötüsüdür. Her şehvetten daha fazla bu şehvetten utanmak gerekir ki kişi şehvetin ancak birşeyle tatmin edileceğine inanır. Hayvan ise, şehvetini tatmin eder ve onunla yetinir. Bu aşık ise, belirli biriyle yetinmez, bunun için zillet üzerine zillet, kulluk üzerine kulluk yükü altına girer. Sonra bununla da yetinmez, aklı şehvetin hizmetinde kullanır. Oysa aklı, kendisine hizmet edilsin diye yaratılmış, şehvete hizmetçi olsun ve şehvetin hatırı için hilekârlık yapsın diye yaratılmamıştır. Aşk, şehvet ifratının kaynağıdır. Hiçbir hedefi olmayan ve boş olan kalbin hastalığıdır. Ancak daimî bakış ve bu husustaki düşünceyi terketmek sûretiyle onun önüne geçmek gerekir. Aksi takdirde yerleştiğinde sökülmesi zorlaşır. Mal, mülk, rütbe ve evlât aşkı da böyledir. Hatta kuşlarla oynamak, zar atmak, satranç oynamak alışkanlığı da böyledir. Çünkü bütün bu şeyler, birtakım insanları öyle yakalar ki onların din ve dünyalarını perişan eder. Onlar asla bunlarsız duramazlar. Aşkın kabarmasını ilk gelişmesinde kıran bir kimsenin misali, bir kapıdan girmek için yönelen serkeş hayvanın dizginini tutup onu çeviren bir kimsenin misaline benzer. Hayvanın dizginini tutup çekerek onu istediği yere girmekten menetmek kolaydır. Yerleştikten sonra aşkın gücünü kırmak isteyen bir kimsenin misali de hayvanın başını kapıdan girip kapıyı geçinceye kadar bırakan, girdikten sonra hayvanın kuyruğuna yapışıp gerisin geriye çekip çıkarmak isteyen bir kimsenin misaline benzer. Bu iki işin -zorluk ve kolaylık hususunda- aralarındaki ayrılık çok büyüktür. Bu bakımdan işlerin başlangıçlarında ihtiyatlı davranmak gerekir. İşin sonuna gelindiğinde, artık öldürecek derecede yorucu bir çalışma ile ancak tedaviyi kabul ettirebiliriz. Bu bakımdan şehvetin ifratı, aklı bu şekilde mağlup etmesi demektir. Böyle olması ise gerçekten çok kötüdür.

Şehvetin tefriti ise, iktidarsız olmak veya hiç evlenmemektir ki bu da kötüdür. Güzel olan ve övülen ise, şehvetin mutedil olması, frenlemesinde ve bırakmasında akla ve şeriata itaatkâr olmasıdır. Şehvet ne zaman ifrata kaçarsa, onun kırılması açlık ve evlenmekledir.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur.
***1610;***1614;***1575; ***1605;***1614;***1593;***1618;***1588;***1614;** *1585;***1614; ***1575;***1604;***1588;***1614;***1617;***1576;** *1614;***1575;***1576;***1616; ***1605;***1614;***1606;***1618; ***1575;***1587;***1618;***1578;***1614;***1591;** *1614;***1575;***1593;***1614; ***1605;***1606;***1603;***1615;***1605; ***1575;***1604;***1618;***1576;***1614;***1575;** *1569;***1614;***1577;***1614; ***1601;***1614;***1604;***1618;***1610;***1614;** *1578;***1614;***1586;***1614;***1608;***1614;***1 617;***1580;***1618; ***1548; ***1608;***1614;***1605;***1614;***1606;***1618; ***1604;***1614;***1605;***1618; ***1610;***1614;***1587;***1618;***1578;***1614;** *1591;***1616;***1593;***1618; ***1601;***1614;***1593;***1614;***1604;***1614;** *1610;***1618;***1607;***1616; ***1576;***1616;***1575;***1604;***1589;***1614;** *1617;***1608;***1618;***1605;***1616; ***1601;***1614;***1573;***1616;***1606;***1614;** *1617;***1607;***1615; ***1604;***1614;***1607;***1615; ***1608;***1616;***1580;***1614;***1575;***1569;** *1612;
“Ey gençler! Evleniniz! Evlenmeye gücü yetmeyen kimse oruç tutsun; çünkü oruç şehveti kırar.” (Buhari, Nikah 4778; Dârimi, Nikah 2.) Bknz: İmamı Gazali (rh.) Şehvet kitabı