Kutsal Kitaplarda 10 Emir

Hz. Musa'ya vahyedilen On Emir konusu hem Kuran'da hem de Tevrat'ta anlatılan önemli bir konudur. Bu yazıda On Emir konusunun kutsal kitaplarda nasıl anlatıldığını inceleyeceğiz.

Tevrat'ta On Emir

On Emir Yahudi kutsal kitabına göre Tanrı’nın Sina Dağı’nda Musa peygambere 2 levha üstünde yazılı olarak verdiği, İsrailoğulları ile yapılan anlaşmanın maddeleridir. Tevrat'a göre Musa peygamber Sina Dağı’ndan bu levhalar (tabletler) ile iner. Kavminin yanına gittiğinde insanların bir buzağı yapıp taptıklarını görür. Bunun üzerine sinirlenip kendisine verilen bu levhaları kırar. Tevrat'a göre kırılan levhaları Tanrı kendisi yazmıştır.

Bunun üzerine Musa peygamberden öncekiler gibi iki levha yapması istenir. O, kırk günlük ikinci buluşmanın ardından bu kez Tanrı’nın yardımıyla kendisinin yazdığı On Emir’i içeren yeni levhalar ile kavmine geri döner. Tanrı’nın emriyle bu levhaları ahit sandığı ismindeki kutsal sandığa koyar. Tevrat'ın anlatımı bu şekildedir. Tevrat'ın Çıkış 20:1-17 bölümünde bahsedilen 10 Emir kısaca şunlardır:


Tanrı’dan başka herhangi bir tanrıya tapmayacaksın
Putlar yapıp onlara tapmayacaksın
Tanrı’nın adını boş yere ağzına almayacaksın
Şabat Günü`nü kutsal sayacaksın ve o gün hiçbir iş yapmayacaksın
Annene ve babana saygı göstereceksin
Adam öldürmeyeceksin
Zina etmeyeceksin
Çalmayacaksın
Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin
Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin


Kuran'da On Emir

On Emir diye bilinen kuralların Şabat yani cumartesi yasağı dışında kalan dokuzu Kuran’da da emredilir. Kuran Müslümanlar için cumartesi yasağını emretmez ancak bu konudan bahseder. Kuran’da On Emir ifadesi yer almamasına rağmen, İsrailoğulları ile yapılan ahitlere ve onların yükümlülüklerine dair bilgiler bulunmaktadır:

İsrailoğullarından şöyle bir söz de almıştık: Allah’tan başkasına ibadet etmeyin, anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik ve güzellikle davranın. İnsanlara güzeli ve güzelliği söyleyin. Namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin. Bütün bunlardan sonra siz, pek azınız müstesna, sırt çevirdiniz. Hâlâ da yüz çevirip duruyorsunuz. Sizden şu sözü de almıştık: Birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Birbirlerinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. Bunu kabul etmiştiniz. Hâlâ da buna tanıklarsınız. (Bakara, 83-84)

Kuran’da Musa peygambere 9 mucize verildiği de geçer:

Yemin olsun, biz, Mûsa’ya açık-seçik dokuz mucize verdik. İsrailoğullarına sor: Hani, Mûsa onlara geldiğinde Firavun ona şöyle demişti: “Ben senin kesinlikle büyülendiğini düşünüyorum, ey Mûsa!” (İsra,101)

Eski Ahit’teki on emirden biri olan cumartesi gününe saygı ise Yahudilere özgü bir hükümdür:

Cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında, onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir (Nahl, 124)

Tevhid inancı Kuran’ın önemle vurgu yaptığı bir konudur ve temel bir ilkedir (Bakara 163; Enam 19,102; İsra 23).

Putperestliğin yasaklanması konusunda, Kuran Allah’tan başkasına tapınmayı ve şirk koşmayı yasaklar (Nisa 116, 171; Enam 151; Araf 191-195; Yunus 18; Nahl 20).

Allah’ın adının boş yere ağza alınmaması, yani Allah’ın adının kullanılarak yalan yere yemin edilmemesi Kuran’da vardır (Bakara 224; Maide 89; Nahl 91).

Anne ve babaya saygı (Bakara 83; İsra 23), insan öldürmeme (Bakara 84; Maide 32), hırsızlık yapmama (Maide 38), zina yapmama (Nur 30-31), yalancı şahitlik yapmama (Furk***257;n 72) ve komşunun malına göz dikmeme (Nisa 36) Kuran’da açıkça bahsedilen konulardır. Bu ayetlerin dışında ise Kuran’da İsra Suresi 22-39’da On Emir’deki yasaklardan bahsedilir.


Kutsal Kitaplarda 10 Emir - ben eğitim