İnnallâhe huver razzâku zul kuvvetil metîn

Şüphesiz rızıklandıran da, güç ve kuvvet sahibi olan da Allah'tır.

(ZÂRİYÂT 58)