KABE İMAMI NASSER AL QATAMİBismillahirrahmânirrahîm.
1) Vel adiyati dabha
2) Fel muriyati kadha
3) Fel muğırati subha
4) Fe eserne bihı nak’a
5) Fe vesatne bihı cem’a
6) İnnelinsane li rabbihı le kenud
7) Ve innehu ala zalike le şehıd
8) Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9) E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur
10) Ve hussıle ma fis sudur
11) İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir


Adiyat Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- O harıl harıl koşular koşan.
2- Çakarak da ateşler saçan.
3- Ve sabahleyin baskın basan.
4- Derken savurup da bir toz duman.
5- Bir derneği o demde ortalayan: kuvvetlere kasem eylerim ki.
6- Pek nankördür o insan Rabb’ine.
7- Ve o kendi şâhiddir buna.
8- Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona.
9- Fakat bilmeyecek mi? Deşlidiği zaman o kabirdekiler.
10- Ve derildiği zaman o sadırdakiler.
11- O gün o Rableri onlara elbette habîrdir.