KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ
Maun Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2) Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3) Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4) Feveylün lilmüsallîn
5) Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6) Ellezîne hüm yürâûne
7) Ve yemne’ûnelmâ’ûnMaun Suresi Anlamı (Meali)
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) Gördün mü o dîni tekzib edeni?
2) O dur ki işte iter yetîmi.
3) Ve kayırmaz doyurmak üzere miskîni.
4) Fakat veyl o namaz kılanlara ki.
5) Namazlarından yanılmaktadırlar.
6) Onlar ki müraîlik ederler.
7) Ve yardımlığı sakınır (zekâtı vermezler).
Ma’un suresi Ebucehil ile yaşanılanlar nedeniyle inmiş bir sure olarak bilinmekte olup toplamda yedi ayetten oluşmaktadır. Bu sure adını ” Ma’un ” kelimesinden almış olup kelime anlamı olarak “birine yardım etmek, zekat vermek” anlamlarını taşımaktadır. Mekke’de inen bu sure iniş sırasına yani nüzul sırasına göre 17. sırada yer almakla birlikte mushaftaki sıralaması 107***8242; dir. Sure “Eraeyte, yetim” isimleriyle de pek çok kişi tarafından bilinip adlandırılmaktadır.Sure temel olarak yetim hakkının gözetilmesi, yoksula sahip çıkmak, namazı gösteriş için kılmamak konularından bahsetmektedir. Sure, rivayet edildiği üzere bir yetimin vasisi yani velisi olan Ebucehil’in, yetim ihtiyaç halinde onun malından istediğini vermemesi üzerine inmiştir.