KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – ASR SURESİ DİNLE

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Vel asr
2) İnnel insane le fi husr
3) İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) Kasem olsun ki asra.
2) İnsan mutlak bir hüsranda.
3) Ancak o kimseler başka ki iman edip salih ameller işlediler ve hep hakka vasiyyetleştiler ve sabra vasiyyetleştiler.