• Hac Suresi, 7. ayet: Gerçek şu ki, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir, onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir.
  • Fatır Suresi, 22. ayet: Diri olanlarla ölüler de bir değildir. Gerçekten Allah, dilediğine işittirir; sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin.
  • Yasin Suresi, 51. ayet: Sur'a üfürülmüştür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine doğru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler.
  • Kaf Suresi, 42. ayet: O gün, o çığlığı bir gerçek (hak) olarak işitirler. İşte bu, (dirilip kabirlerden) çıkış günüdür.
  • Kamer Suresi, 7. ayet: Gözleri 'zillet ve dehşetten düşmüş olarak', sanki 'yayılan' çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
  • Mearic Suresi, 43. ayet: Kabirlerinden koşarcasına çıkarılacakları gün, sanki onlar dikili birşeye yönelmiş gibidirler.
  • Abese Suresi, 21. ayet: Sonra onu öldürdü, böylece kabre gömdürdü.
  • İnfitar Suresi, 4. ayet: Ve kabirlerin içi 'deşilip dışa atıldığı' zaman;
  • Adiyat Suresi, 9. ayet: Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların 'deşilip dışa atıldığı,'