Bizzat ali olarak cok seyde ulemayi ister istemez bir esas aldigim icin ve bu konuda güne ilk hetab da ulema sinifindan o zevat gelir.
Bugünkü yada son zamanda yazilmis tefsirler den önce o ulema denilen zatlarin yazmis olduklari tefsirler gelir bu makul,makbul ve muteberlik acisindan vede ayni zamanda kiymetlerine binaen de biiznillah.

Hulasatul Beyan 16 cilt/Mehmed Vehbi Celik
Hak Dini Kur´an Dili 10 cilt/Muhammed Hamdi Yazir
Kur´an-i Kerim Tefsiri Ve Mealisi 8 cilt/Ömer Nasuhi Bilmen.

[Not olarak da Zemahseri tefsirinin yerine diger tefsirleri tavsiye ediyorum suanda aklimda olup ilk zikir edecegim tefsirler bunlar olur imam Taberi Tefsiri/ibni Cerir et-Taberi 9 cilt,Tefsir-i Kebir-Mefatihul gayb 23 cilt/imam Fahri razi, imam Kurtubi 18 cilt, imam Beydavi 4 cilt kadar.]