1- Unutarak yemek, içmek ve cinsî münâsebette
bulunmak,
2- Sırf bakmak veya düşünmekle meni gelmesi,
3- Uyurken ihtilâm olmak,
4- Meni gelmeksizin öpmek,
5- Hacâmat olmak
6- Ağza gelen balgamı yutmak,
7- Burnuna inen akıntıyı yutmak,
8- Kulağına su kaçmak,
9- Dişleri arasında kalan nohuttan küçük bir şeyi yemek,
10- Elinde olmayarak (çok dahi olsa) kusmak,
11- Sürme çekmek,
12- Gıybet etmek,
13- Göze ilaç damlatmak