1- Bilerek yemek-içmek
2- Bilerek cinsî münâsebette bulunmak,
3- Bilerek sigara içmek,
4- Gıybet ettikten sonra, orucunun bozulduğunu
zannedip bilerek orucu bozmak,
5- Eşinin veya sevdiği bir kimsenin tükrüğünü yut*
mak,
Yukarıda sayılanlardan birini yapan kimse bozduğu
orucu kazâ eder ve keffâret olarak da ara vermeden iki
ay oruç tutar