1- Oruç hatırında iken boğazına birşey kaçmak,
2- Ağzına aldığı veya burnuna çektiği su hata ile bo-
ğazına kaçmak,
3- Ramazan orucuna niyet etmeyerek orucu
yemek,
4-Unutarak yedikten sonra, orucu bozulmadığı hal-
de bozulduğunu zannederek bilerek yemek ve içmek,
5- Ağzına giren kar veya yağmur suyunu istemeye-
rek yutmak,
6- İğne vurdurmak,
7- Burnuna ilaç çekmek,

8- Kulağına yağ akıtmak,
9- İmsak vaktinin girmediğini sanarak sahur yemek,
10- Güneş battığı zannı ile iftâr etmek,
11- Kusmuğunu ağzından çıkarmayıp yutmak,
12- Eşinden veya sevdiğinden başkasının tükrüğü-
nü yutmak,
13- Kendi tükrüğünü dışarı çıkarıp sonra yutmak,
14- Su veya yağ ile ıslanmış parmağını ayıp yerlerine
sokmak,
15- Dişi kanayıp kanı, tükrüğünden fazla veya tükrü-
ğü ile müsâvî olduğu halde yutmak,
16- Buhur yakıp, dumanını boğazına kaçırmakne vurdurmak,