Geceden niyet icap eden oruçlar
Ramazanın
kazâsı, nâfileden bozulan ve gününe gün tutulan oruç,
keffâret oruçları, zamanı belli olmayan nezir oruçları.
Bunlarda mutlaka geceden niyet şarttır.