Geceden niyet icap etmeyen oruçlar

Ramazan ayında tutulan oruç, zamanı muayyen olan nezir
orucu ve nâfile oruçlar. Bunlara geceden niyet şart de-
ğildir. Gece niyet edilebildiği gibi, gündüzün kaba kuş-
luğa kadar da niyet edilebilir. Ramazan günlerinde ister
mutlak oruca niyet edilsin, isterse nâfileye veya başka
bir vâcibe niyet edilsin, oruç ramazan orucu olur