Çevirmen, Yazar

1950 Mardin Doğumlu , Ebulula Mardin İlkokulu (1963), Mardin İmam-Hatip Okulu (1970), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1975) mezunu.

1975- 1978 yılları arasında Gümüşhane Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsünde, 1978- 1981 yılları arasında İstanbul Rami Ortaokulunda Din Bilgisi Öğretmenliği yaptı.

1982- 1984 yılları arasında Libya’da muhtelif Türk Şirketlerinde Arapça Türkçe tercümanlığı yapan M. Beşir ERYARSOY bu tarihten 1996’ya kadar serbest olarak ilmi çalışmalarına devam etti ve yoğun olarak tercüme ile iştigal etti.

1996- 2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belagatı dalında öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

2000-2001 ders yılında Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesinde, 2001-2002 ders yılında ise kuruluşuna katkıda bulunduğu Avrupa İslam Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Arapça ve Akaid dersleri verdi.

2010 yılında Milli Eğitimden emekli oldu.

Düşünce, Tevhid, Mektep ve Değişim Dergilerinde, Medeniyet Derneği internet sitesinde araştırma- incelemeleri yayınlandı. Halen Medeniyet Derneği yayın organı “Medeniyet Bülteni”nde ve Medeniyet Vakfı resmi internet sitesinde yazılarını yayınlamaktadır.
Ayrıca Şamil İslam Ansiklopedisi ile Sosyal Bilgiler Ansiklopedisi’nin muhtelif maddelerinin telifini yaptı.
Sebepli Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali ( Prof. Dr. Ahmed Ağırakça ile birlikte, 1987)

Çok sayıda telif eseri bulunan M. Beşir ERYARSOY tercüme ettiği on binlerce sayfa eser ile Arapça tercüme alanında sayılı ilim adamları arasında yer almaktadır.

Halen Medeniyet Vakfı Başkanlığını yapmasının yanı sıra, telif ve tercüme işlerini de sürdürmeye çalışmakta, halka ve çeşitli öğrenim kademelerindeki ilim meraklılarına çeşitli dersler vermeyi de sürdürmektedir.

Telifleri arasında:
İslâmda Savaş Hukuku (A. Mevdudi’den çev. 1992),
İman ve Tavır (1992),
İslâmi Hareket ve Problemleri (1996),
İslama Göre Hakimiyet
Laiklik ve Demokrasi (1998),
Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali (Prof.Dr. A. Ağırakça ile, 1995),
el-Esas fi’it-Tefsir (Said Havva’dan, 16 cildin 14’ü),
Kurtubi Tefsiri (19 cild 1997-2003), İmam Kurtubî Hayatı Eserleri Tefsiri ve Tesiri (Kurtubi Tercümesinin başına konulumuş bir inceleme, 1997),
Mukatil b. Süleyman’ın Tefsiri (2006)
İslâm’da Devlet Yapısı
Küreselleşmeye Karşı Duruşumuz
Sa’dî Tefsiri,
İbn Hacer Alaskalani – Fethul Bari adlı Buhari Şerhi kitabı,
Hâkim’in el-Müstedrek adlı hadis kitabı,
Nevevî’nin el-Minhâc adlı Müslim Şerhi,
İmam Tahavî’den Hadislerle İslâm Fıkhı gibi birçok kaynak eserin yanısıra;
Hasan el-Bennâ’dan, Seyyid Kutub’dan, Muhammed Kutub’dan ve daha başka birçok çağdaş İslâm ilim ve fikir adamından da çok sayıda eseri Türkçe’ye kazandırmıştır.
Mehmet Beşir Eryarsoy Kimdir? ***8211; Dini Kitap Rehberi