Bir Duâ'dan ne çıkar deme .!!
Allah bazen, mahzun bir kalbin ağlamasıyla..
Bütün bir ümmete merhamet buyurur" demiş..
- Süfyân bin Uyeyne r.h.