İnsanda mükemmeli sevme eğilimi vardır.
Kişi, hoşlanmadığı, görüşmekten hazzetmediği birinin bile iyi yanlarını sevebilir.
Bu, diğer canlılarda olmayan bir hususiyet olduğundan,
insanın tekâmül etme vasfını da gösterir.
İnsan gelişim sürecinde yaşar.
Onu ilerleten şey, güzel olan sevme duygusudur.
İnsan statükodan, tutuculuktan hoşlanmaz, yenilik arayışıyla yaşar. İşte bu noktada, dinamik olma özelliği taşıyan sevginin insanoğluna en yakın ve yardımcı duygulardan biri olduğunu görürüz.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan