TÜRKİYE'NİN EVLİLİK VE BOŞANMA KARNESİ

EVLENME VE BOŞANMA ORANLARI (2017)

Evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılında 594 bin 493 iken 2017 yılında %4,2 azalarak 569 bin 459 oldu.

Kaba evlenme hızı binde 7,09 olarak gerçekleşti.
Boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 126 bin 164 iken
2017 yılında %1,8 artarak 128 bin 411 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,6 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK VE EN AZ EVLENEN ŞEHİRLER
Kaba evlenme hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il, binde 9,6 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,2 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,26 ile Kastamonu, binde 5,39 ile Bayburt izledi.

EVLENME YAŞI
Ortalama ilk evlenme yaşı, 2017 yılında erkekler için 27,7, kadınlar için 24,6 oldu.
Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,7 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi.

YAŞ FARKI
Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 2,4 yaş ile Zonguldak, Karabük ve Tunceli oldu. Bu
illeri 2,5 yaş ile Kastamonu izledi.

YABANCI GELİNLER
Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı
Yabancı gelinlerin sayısı 2017 yılında 20 bin 972 olup toplam gelinlerin %3,7’sini oluşturdu.
Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, %19,4 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı.
Suriyeli gelinleri %13,3 ile Azerbaycanlı gelinler ve %12,4 ile Alman gelinler izledi.

Yabancı damatlar arasında Alman damatlar ilk sırada yer aldı
Yabancı damatların sayısı 2017 yılında 3 bin 782 olup toplam damatların %0,7’sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, %36,5 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %8,5 ile Suriyeli damatlar ve %8 ile Avusturyalı damatlar izledi.

EN ÇOK BOŞANAN ŞEHİR; İZMİR
Kaba boşanma hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak izledi.

BOŞANMALAR GENELDE HANGİ YILLARDA OLUYOR?!
Boşanmaların %38,7’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti
Boşanmaların 2017 yılında %38,7’si evliliğin ilk 5 yılı, %20,7’si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu