İbni Cerir et-Taberi H. 302 yilinda meydana gelen bir olayi naklederek şöyle demiştir:
Adamin biri ceşitli hilelerle halife Muktedir´in huzuruna cikarak kendisinin Muhammed b.Hasan b. Ali b. Musa b. Cafer oldugunu iddia eder ve Ebu Talib oglullarinin, huzuruna cagrilmasini halifeye emreder. Bunun üzerine Ebu Talib oari başkanlari Ahmed b. Abdisselam ki İbni Tomur diye taninir- ile birlikte hazir olurlar. Ancak İbni Tomur, Hasan b.Ali el-Askeri´nin cocuk birakmadigini söylemesi üzerine Haşimoari bu adamin halka teşhir edilerek en agir cezaya carptirilmasini isterler. Onu bir deveye bindirip tevriye ve arefe gününde halka teşhir ettikten sonra hapsederler. Taberi bu hadiseyi Hasan el-Askeri´nin cocuk birakmadigina delil olarak belirtmiştir.(El-Munteka, Sf. 30/Hafiz Zehebi)