AHIR ZAMAN

Hz. Peygamber (s.a.s.)´in İslam´i tebliginden başlayip kiyametin kopmasina kadar gececek olan müddet hakkinda kullanilan bir terim.

Bu tarif cercevesinde Rasulullah´a“Ahir zaman Peygamberi” denilmektedir. Bunun anlami da “Son Peygamber” demektir.

Bizden önce yaşamiş ummetlerin gecirdikleri zamanin tümü bir gün icinde sabahtan ikindiye kadar gecen zamana; bu ummetin yaşadigi zaman ise ikindiden akşama kadar gecen vakte benzetilmektedir. Kiyametin yaklaştigi zamana da ayni şekilde “Ahir zaman”denilmektedir. Bu zamanin kesin olarak ne zaman başlayacagi da belli olmadigi icin sadece bu döneme yakin bazi belirgin alametlerin görülecegi ifade edilmiştir (geniş bilgi icin bk. Kiyamet ve Kiyamet Alametleri).

İslam´da ahir zaman denince dünya hayatinin son dilimi ve son dönemi hatira gelmektedir. Zira akidemize göre başlangici olan bu alemin mutlak sonu da vardir. Fakat bu sonun kesin olarak zamani bildirilmemiştir. Bu bilgi yanliz Allah´a mahsustur. Ancak İslam akidesini bozmak isteyen bazi batil inanc sahipleri bu konuda tarihler vererek belirlenmemiş ve belirlenmedigi nasslarla sabit olan bir hususta (el-Araf, 7/187;Lukman, 81/34; Cibril Hadisi)* dogru olmayan ve tahminlerden öteye gitmeyen rakamlar vermektedirler.

Ancak, Hz. Peygamber´in gelişi ile kiyamete yakin olan son dilimin başladigi hususunda İslam bilginleri de görüş belirtmişlerdir. Ahir zamana İslam´in M.VII. yüzyilin başlarinda yani 610 yilinda vahyin başlamasiyla girildigi hususunda bazi hadislerde işaretler vardir (Muslim, Fiten,132 vd.) Başlangici hakkinda işaretler verilmişse de sonu ile ilgili bilgi yanliz yaratana has kilinmiştir. Bunu kimsenin bilmesine imkan yoktur.(Şamil İslam Ansiklopedisi Ct. 1. Sf. 59-60/Heyet)