AHKAMU´Ş-ŞER´İYYE

İslam´in ortayakoydugu bütün şer´i hükümler. İslami hükümlerin bütününü icine alan hükümler manzumesi olarak kabul edilen şer´i hükümler; itikadi, ameli ve ahlaki olmak üzere üc kisma ayrilir:
Bunlardan itikada dair olan hükümler genellikle Allah´in birligi ve varligina dayali olan akli ve mantiki hükümlerdir. Akideye dair olup ayet ve hadislerle ispat edilen şer´i hükümler ise, ahiret hayati ve meleklerin varligi gibi gaybe dayali hususlardir.

Ameli hükümlere gelince genellikle insanin ruhunu, akil ve nefsini egiten emirlerdir. Bu türlü emir ve hükümler insani Cenab-i Hakk´a daha iyi bir kul yapma hedefini güderler. Ayrica insanlar arasindaki sosyal ekonomik, siyasi, mali ilişkilerin düzenlenmesinde de etkili bir rol oynayan, yine şer´i hükümlerdir.

Ahlaki hükümler ise; insanin bütün mahlukat ile olan ilişkilerde Allah´in emirlerine itaat ederek, şefkat ve merhamet duygularinin gelişmesinde etkili olan emir ve yasaklar manzumesidir.

Şer´i hükümler gerek dünya ve gerekse ahiret hayati ile ilgili olarak ceşitli usullerle insani egiten ve daha mutlu bir toplumun oluşmasini saglayan ilahi emirlerdir. Mu´min bir insan her ne olursa olsun bunlara uymak zorundadir.(Şamil İslam Ansiklopedisi Ct. 1. Sf. 67/Heyet)