AKİDE

Bir şeye inanmak, bir kimseyi veya bir haberi tasdik etmek vekabul ile ona sadik kalmak; inaniş tarzi, inanma şekli, telakki tarzi. İtikadla iman eş anlamli olup, teslim ve boyun egme anlaminida kapsarlar.

Bir terim olarak iman* ise; Allahu Teala´nin dininikalb ile kabul etmek yani Rasulullah (s.a.s.)´in bildirdigi şeyleri kesin bir şekilde kalben tasdik eylemektir. İman asil bu tasdikten ibaret ise de, tasdik edilen şeyleri, dil ile ikrar etmek, bunlarhakkinda şehadette bulunmak da gereklidir.


İmanini kalbinde gizleyen kimse Allah nezdinde mu´min sayilirsa da; imanini dil ile veya davraniş ve amelleriyle aciga vurmazsa, durumu insanlarca bilinemez ve onun müslüman olduguna hükmedilemez. Allahu Teala imana delalet eden bir takim alamet ve şartlar ortaya koymuştur.

Bunlar İslam´in şartlari dedigimiz; kelime-i şehadet, beş vakit namaz, zekat, oruc, hacc vb. hususlardan ibarettir. Bu alametler kimde görülürse,o kimsenin mu´min olduguna hükmedilir ve namazda imam olmak, müslüman bir kadinla evlenmek, cenaze namazi kilmak gibi dünyaya ait hükümler kendisine uygulanir. Bu ameller imana güc verir: İmanin kalbteki nurunu artirir; insani azabtan kurtarir; Allah´in lutuf ve yardimlarina ulaştirir.


İslam* ise sözlükte, itaat, boyun egme, bir şeye teslim olma anlamlarina gelir. Terim olarak; Allahu Teala´ya itaat etmek, Hz. Peygamber´in din adina bildirmiş oldugu şeyleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmek ve güzel bulmaktir. İslam, din anlaminda da kullanilir. Allah´in dinine, yanliz “din”denildigi gibi “millet, şeriat, İslam ve İslam dini”de denir. Bazen İslam, iman anlaminda da kullanilir. (Şamil İslam Ansiklopedisi Ct. 1. Sf. 88/Heyet)