Gönül bağı..

“İnsanlar arasında çıkar bağı değil de gönül bağı varsa her biri muhatabını korumayı gözeterek davranacaktır.


Bu yüzden taraflar arası ilişkilerin dengeli ve eşit olmasını istemeyecek ve bilakis dengeyi ve eşitliği karşısındaki lehine bozmaya çalışacaktır.


Karşısındaki mi dedim? Dil sürçmesi.
Gönül bağı ile bağlı insanlar bağlandıklarını karşılarında görmezler.


Hatta onu kendilerinden ayıramazlar bile; gönül bağı ortadan kalkabilir bir bağ değildir.


Çünkü gönülden bağlı olanlar nasıl ne sebeple ve hangi şartlar altında bağlı olduklarını bilmezler.


Bağlılıklarını bir usule bağlamış olsalardı her usulsüzlük bu bağı çözerdi.


Bağlarının bir sebebi olsaydı o sebeple birlikte bağ da kaybolurdu.


Belli şartlarda gönül bağı tesis edilebilseydi o şartlara hakimiyetle gönüllere hakimiyet mümkün olurdu.


Halbuki gönül bağı çözülmez, çünkü gönlün nereden bağlı olduğu bulunamaz..."


İsmet Özel