Çaresi Ne – Ahmed Vefik


Çaresi Ne


Kahr-ı eyyâma tahammül gerek eyyüp gibi.
Ağlayıp dideni versen nola Yakup gibi.

Yemm-i mihnete dolan Yunus’a mensûb gibi.
Gelir ahkâm-ı kaza yerine mektup gibi.

Ben kusur eylemedim merhem-i dil yâresine.
Belki takdir-i hüdâ böyle imiş çaresi ne?

Çarhı râm edemedi emrine kuvvet ile Sam.
Hâtemin lutfuyla doymadı çeşm-i eyyam.

Olsa da Servet-i Karun olamaz ahz-ı Meram.
Derdini anlatamaz kimse bu gerdûne tamam.

Ben kusur eylemedim merhem-i dil yâresine.
Belki takdir-i Hüdâ böyle imiş çaresi ne?

Sineye tir-i kaza çekmededir şerha-i gam.
Sallanıp mihr-i ecel karşıda durmuş muhkem.

Almadan kâmı yazık kim görünce râhı adem.
Yetiş imdada gel artık yetiş isî-dem.

Ben kusur eylemedim merhem-i dil yâresine
Belki takdir-i Hüdâ böyle imiş çaresi ne?


Ahmed Vefik

Sedat ANAR – Çaresi Ne – Ahmed Vefik