Estağfurullah nedir?

Estağfurullah Arapça bir ünlem. Sözlük anlamıyla "Tanrı'dan mağfiret, bağışlama dilerim" demektir.
Estağfurullah kelimesi üç durumda kullanılır.

1- Övülen veya teşekkür edilen bir kimsenin söylediği incelik ve alçakgönüllülük sözü.
2- Kendine olumsuz bir nitelik yakıştıran bir kimseye "Hiç de değil !" anlamında söylenen nezaket veya alay sözü.
3- Karşısındakinin, kendisinden beklediği işi, kendisi için yük saymayan kimsece söylenen nezaket sözü.

Estağfurullah kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir incelik ve alçakgönüllülük sözü.
https://www.nedir.com/esta%C4%9Ffurullah