Bizim Ailede Olmaz...
Bu film İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk
Çalışmaları tarafından yürütülen Çocuklar arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Ailelerin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.