* “Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler,sıddıklar,
şehidler ve salihlerle birliktedir.Onlar ne iyi arkadaştırlar.”Nisa-69

*“İyilikle
kötülük bir olmaz.Sen kötülüğü en güzel olanla(iylikle) defet.O
zaman,seninle kendisi arasında düşmanlık olan kimse sanki candan bir
dost gibi oluverir.” Fussilet:34

* “O günde (kıyamet günü) dostlar birbirine düşmandır. Takva sahipleri müstesna.”(Zuhruf:67)

* “Dostu ziyaret sevgiyi artırır.”Hazreti Ali Kerimullahi vedche

* “Dostların da düşmanların da üç grubtur:
1-Dostun
2-Dostunun dostu
3-Düşmanının düşmanıdır.
Düşmanların:
1-Düşmanın
2-Dostunun düşmanı
3- Düşmanının dostudur.Hazreti Ali Kerimullahi vedche- Nehcül belaga

* Yalnızlık kötü arkadaştan, iyi arkadaş ta yalnızlıktan iyidir.”Hazreti Ebu ZerRadıyallahu anhuma

* “İnsanlar arasında en acizi dost bulamayanlardır.Bundan daha acizi bulduğu dostu kaybedenlerdir.”Halid bin Sinan

*
İyi arkadaş sımsıkı sarıl tutar seni cennete götürür.Kötü arkadaş,kara
yılandan daha kötüdür.Sarılırsa seni cehenneme sürükler.”Sadi Şirazi

*
“Hazreti Lut’un zevcesi kötülerle arkadaş olduğu için Hanedan-ı
Nübüvvetten olmak şerefini kaybetti.Halbuki Ashab-ı Kehfin köpeği
birkaç gün iyilerin arkasına düştü,ebedi şeref kazandı.” Sadi
Şirazi-Gülistan

* “İki cihanın rahat ve selametini iki ölçü
kazandırır.Dostlarına karşı ikram ve ihsanla güzel geçim.düşmanlarına
sulh içinde muamele etmek.” Hafız Şirazi

* “Dostumsun,Yemen’desin kucağımdasın. Dostum değilsin, kucağımdasın Yemen’desin” Şeyh Yahya Çokreşi

* “Arkadaşlık “ pekela” demekle kaimdir”Mehmed Zahid Kotku

* “Bir kimseyi tanımak istiyorsan düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.”Hazreti Mevlana Kuddise surruh.

* “Felaketin bir iyiliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır.”Balzac

* “En fazla insanı yıkan dostlardan ayrılıktır.”Bediüzzaman

* “Kitaplar da dostlar gibi,az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.”Joineriana

* “Bin dost az,bir düşman çoktur.”Atasözü

* “Bir dost kırk yılda kazanılır.”Atasözü

* “Sahra düşmanla beraber bir fincan kadar dar, iğne deliği dostlarla bir meydan kadar geniştir.”Arap atasözü

* “Dostunu şiddet ve minnet içinde tutarsan bir daha senin suratını görmek istemez.” Zübeyr Gündüzalp

* Dostlarına şiddet,hiddet eden,haşin davrananın dostları dağılır.” Zübeyr Gündüzalp

* “İnsanın sadık arkadaşa ihtiyacı diğer zaruri ihtiyaclarından daha ehemmiyetsiz ve geri değildir.” M.Fethullah Gülen

* “Herkesin bir kusurunu bulup kendi kusurlarını görmeyerek dostlarını terk eden,terk edilir.” Zübeyr Gündüzalp

* “Dostlarının ağlamasıyla ağlamayan, onların gülmesiyle gülmeyen dost vefalı sayılmaz.” M.Fethullah Gülen

* “Hakiki dost düşebileceği yerlerde dostunu kollayandır.Her işinde ona baş sağlayan değil.” M.Fethullah Gülen

* “Çevresiyle sık sık çekişip münakaşa edenlerin dostları da az olur.” M.Fethullah Gülen

* “Dost kazanmak için,cömert ol.bil ki, hasisin(cimrinin) dostu olmaz.”Ali Fuat Başgil

* “Gençliğinde iyi arkadaş kazan.Yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz.Zira paslı teneke lehim tutmaz.” Ali Fuat Başgil

* “En yakın arkadaşlarınla bile şakaların zarif olsun.Kaba şakadan hayvan bile hoşlanmaz.” Ali Fuat Başgil


KAYNAKLAR

1- Kur’an-ı Kerim
2- Lem’alar-Bediüzzaman Said Nursi-Yeni Asya neşriyat
3- İhlas ve uhuvvet risaleleri-B.Said Nursi-hazırlayan İsmail Mutlu-Mutlu yay.
4- Ölçü veya yoldaki ışıklar-M.fethullah Gülen-nil yayınları
5- Zaman ve değerlendirlmesi-Yaşar Değirmenci-Şahsi basım
6- Gençlerle başbaşa Ali Fuat Başgil –Yağmur yayınları
7- Gençliğin el kitabı-Zübeyr gündüzalp-Nesil basım yayın
8- Çağları aşan sözler-S.gündüzalp-Ali Suad-Zafer yayınları
9- Düşünceler-S.gündüzalp-Ali Suad-Zafer yayınları