hararetimize çay
yanında halden anlayan bir dost
Allah için hasbihal
biraz dünyadan
hep riyadan
bazen yüreğimizdeki sancıdan
azcık söz etmek
insana iyi gelir,,,,:-)