Nice Cahiller gördüm bir kelime ile irşat olmuş,
Nice Alimler gördüm Deryada boğulmuş.
Şeyh Sadi

Fatma Anamızın yaşadıklarını Kuran'a götürdüğümüzde Kuran ne diyor

ebu bekire biat almak için, Fatma Anamızın evini basan ömer,
bu ayetleri bilmiyormuydu ?

Nur 27
Ey iman getirenler,
Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan girmeyin!
Kendi evlerinizden başka evlere girdiğiniz zaman ev hanedanına selam verin.
Sizin için daha hayırlıdır.

Nur 28
eğer orada kimse yoksa, size izin verilinceye değin oraya girmeyin.
Size geri dönün denildiğinde hemen geri dönün.
Sizin için daha temiz haraket dir.

Nur 36
Allah’ın, içinde İsmi’nin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah’ın nuru vardır.
Orada
O’nu, sabah akşam tesbih ederler.

Ahzab 53
Peygamberlerin evlerine izin verilmedikçe girmeyin

Ehli Beyt kimdi ?
yine Kuran'a başvuralım.

Şura 23
De ki: Sizden, tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim, ancak
Ev Hanedanıma sevgidir.

Peki Peygamber hâşâ nefsine mi uydu acaba ?
neden hanedanına sevmemizi istiyor?


Necm 3
Peygamber kendiliğinden konuşmaz
Necm4
Onun konuşması ancak vahiy iledir


Demekki
Fatma'yı inciten Beni (Peygamberi), Beni (Peygamberi) inciten de Allah'ı incitmiştir hadisesi buna tekabül ediyor.


Horozların öttüğünü işittiğiniz vakit,
Allah'tan lütüf ve ikramını talep edin zira onlar bir melek görmüştür.
Merkeb'in anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan ALLAH'a sığının.
Çünkü oda bir şeytan görmüştür


La havle vela kuvvete illa billah el Aliyyül Azim
Ala lanetullah i alel kavmiz zalimin minel evveline vel ahirin…