Rasûlullah ***65018; şöyle buyurdu:

“Üç duâ vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.”
(İbn-i Mâce, Dua 11)