Öşür, arâzî mahsûllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir. Şâyet arazi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir. Arazi mahsulleri, buğday,arpa, pirinç, darı, karpuz, salatalık, patlıcan, yonca,zeytin, susam, bal, kudret helvası, şeker kamışı ve
meyveler gibi mahsûllerdir. Türkiye’de araziler tapulu ve sahipli olduğu için Türkiye arazisi öşür arazisidir. Zirâatle uğraşan Müslümanların yediklerinin helâl olabilmesi için bu öşürlerini mutlaka vermeleri lazımdır