‘Allah Teâlâ’dan korkun ve birbirinizin arasını düzeltin.’

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,209
298
Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki:
Allah Teâlâ bir kuluna keşif yoluyla bedbahtlar hakkında müddetin sona ere*ceğini bildirirse -ki ona merhamet etsin–kitabımın bu bölümüne onu eklesin. Ben de tafsili olmaksızın genel anlamıyla onu öğrenmiştim. Allah Teâl⠑O gün dönüş Rabbinedir, der. Rabb ıslah eden demektir. Allah Teâlâ kıyamette insanların arasını bulur ve düzeltir. Nitekim Peygamberden gelen bir hadiste böyle denilir:
‘Davalı iki adamdan birisinin ötekinden alacağı vardır. Allah Teâlâ’nın huzurunda dururlar ve alacaklı şöyle der: ‘Be*nim hakkımı şundan al.’
Allah Teâlâ ona şöyle der: ‘Başını kaldır.’ Başını kaldırınca pek çok hayır ve iyilik görür ve şöyle der: ‘Rabbim! Bunlar kimindir?’ Allah Teâlâ şöyle der: ‘Bedelini verenin.’ Mazlum şöyle der: ‘Bu*nun bedelini ödemeye kim güç yetirebilir ki?’ Allah Teâlâ şöyle der: ‘Sen kardeşini affedersen o bedeli ödemiş olursun.’ Mazlum ‘onu bağışla*dım’ der ve kardeşinin elinden tutarak birlikte cennete girerler. Hz. Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem bunu söyledikten sonra şu ayeti okumuş: ‘Allah Teâlâ’dan korkun ve birinizin arasını düzeltin.’
Allah Teâlâ kıyamet günü kullarının arasını dü*zeltir ve ıslah eder. Çünkü O’nun özelliği, mazlumun hakkının düşme*si ve kardeşini bağışlaması gibi, kulların arasında barışı temindir. Kul böyle yapmışken, Allah Teâlâ kullarına hakkını bırakmada kulundan daha çok bu niteliğe layıktır.
Allah Teâlâ başkasına haksızlık yaptığı için dilediği kul*larını cezalandırır,
fakat kendi hakkı nedeniyle cezalandırmaz.
Bu bağ*lamda şirki de başkasına zulüm yapmanın gereği olarak cezalandırmış*tır.