Bakan Şimşek Yeni Vergileri Açıkladı

Ötüken

Sp Kullanıcı
18 Ağu 2018
965
6,682
*226 milyar TL'lik vergi paketinin detayları...
*Çok uluslu şirketlere vergi
*Kriptoda 2 farklı vergilendirme formülü
*Yap-işlet ve KÖİ’lere yüzde 30 vergi
*Engelliye oto istisnası kısıtlanıyor
*Yurt dışı çıkış harcı 1500 TL
*Moto kuryelere vergiBayram tatili sonrasında 226 milyar TL'lik gelir beklenen vergi paketi TBMM'ye gelecek. Bloomberg haber ajansının aktardığına göre pakette ise hem şirketlerin hem de bireylerin ödeyeceği vergileri artıracak birçok düzenleme yer alacak.
Bloomberg’den Fırat Kozok'un aktardığına göre bayramdan sonra gelmesi beklenen yeni vergi paketiyle Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 0,7’sine karşılık gelen ek gelir kaynağı yaratılması hedefleniyor.

Kozok’un yasa teklifi ile ilgili çalışmalar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan yetkililerden edindiği bilgiye göre taslak aşamasındaki çalışmayla ilgili son düzenlemeler salı akşamı Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Vergi paketiyle ilgili yasa teklifinin bayram tatili sonrasında Meclis’e sunulması ve TBMM yaz tatiline girmeden önce de yasalaştırılması hedefleniyor. Taslakta yer alan düzenlemelerle en az 226 milyar TL’lik bir ek gelir olanağı yaratılması öngörülüyor.

Taslak 1999 yılındaki iki depremden sonra hayata geçirilen vergi düzenlemesinden sonra bugüne kadarki en kapsamlı mali revizyonlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Çok uluslu şirketler
Taslağa göre, OECD ve BEPS projesi kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 140 ülke tarafından onaylanan mutabakat metnine göre yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu işletme gruplarının düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve işyerlerinin asgari bir tamamlayıcı vergilemeye tabi tutulması kararından hareketle bu şirketlere ek vergi getirilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda faaliyet gösterilen her bir ülke bazında belirlenen efektif vergi oranı yüzde 15’in altında olduğunda, o ülkede doğan karlara tamamlayıcı bir vergi uygulanacak. 2024 gelirlerine uygulanmak üzere ve 2025 yılında verilecek ayrı bir beyanname ile yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeyle tahmini 40 milyar TL gelir etkisi bekleniyor.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonları
Tasarıya göre Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları’nın gayrimenkullerden elde edilen kazançlar dolayısıyla asgari kurumlar vergisi ödenmesi öngörülüyor.

Mevcut kurumlar vergisi yasasına göre, yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarının tamamı kurumlar vergisinden istisna.

Düzenlemenin 1 Ocak 2025’ten itibaren elde edilen kazançlara uygulanması durumunda 7,2 milyar TL gelir etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Borsa ve kripto
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine ertelediklerini duyurmuştu.

Taslağa göre tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan BİST’te işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan gelir vergisi istisnası kaldırılıyor.

Taslakta kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin olarak ise 2 farklı vergilendirme formülü öneriliyor. Bunlardan ilki, alım-satımlardan on binde 3 gibi bir oranda işlem vergisi uygulanması, diğeri de alım-satımdan elde edilen gelirden gelir vergisi alınması. Kripto varlıklara işlem vergisi getirilmesi durumunda yıllık vergi getirisinin 3,7 milyar TL olacağı öngörülüyor.

Asgari kurumlar vergisi
Taslakta bazı AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de asgari kurumlar vergisi uygulaması öngörülüyor.

Bu vergi, tahakkuk eden kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’u olarak hesaplanan asgari vergiden veya beyan edilen hasılatın yüzde 2’si matrah kabul edilerek kurumlar vergisi oranında hesaplanan asgari vergiden, yüksek olanından az olamayacak.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere başlanılacak olan uygulama ile 2025 yılı için ilave 90 milyar TL yıllık gelir etkisi öngörülüyor.

Asgari gelir vergisi
Çalışmada, ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması getirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanına bu kapsamda belirlenecek oranı, sektörleri, iş gruplarını ve iş türleri bazında her bir kazanç türü itibarıyla artırma ve azaltma yetkisi verilecek. Uygulamaya 2025’ten itibaren geçilmesi durumunda yıllık 37,4 milyar TL gelir etkisi öngörülüyor.

KÖİ'lere vergi artışı
Taslakta, yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliği ile yapılan projeler kapsamında elde edilen kazançların vergisinin de artırılması planlanıyor.

Bu oranın yüzde 25 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasının bugün itibarıyla 44 mükellefi ilgilendirdiği ve yeni uygulamanın 557 milyon TL kurumlar vergisi etkisi oluşturacağı belirtiliyor.

Aktifteki madenlere borsa rayici
Esas faaliyet konusu kıymetli maden alım satımı olmayan işletmeler, yatırım amaçlı olarak altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenleri satın alıyor ve aktiflerine kaydedebiliyor. Bunlara ilişkin değer artışları satış aşamasına kadar vergilendirilmiyor.

Taslakta bu madenler ile mevduat hesaplarının, döviz ve döviz hesaplarında olduğu gibi borsa rayici ile değerlenmesi, bu değerleme sonucu, geçici vergi dahil hesap dönemleri itibarıyla değerleme farklarının vergilendirilmesi öngörülüyor. Bankacılık sisteminde kıymetli madenlere dayalı hesapların büyüklüğünün 852 milyar TL olduğu, bunun 52,7 milyar TL’sinin ticari işletmelerin olduğu öngörülüyor.

İştirak hissesi satış kazancı istisnası azalıyor
Kurumların aktiflerinde iki yıldan fazla bulunan iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Taslakta bu oranın yüzde 25’e indirilmesi öngörülüyor.

İştirak hissesi satış ve devirlerinde uygulanan istisnaların, yeni iktisap edilen iştirak hisselerine yönelik olarak kaldırılması planlanıyor. Mevcut istisna oranının yüzde 25’e düşürülmesinin 2023 yılındaki gerçekleşme oranında satış yapıldığı varsayımıyla 2024 yılında 15 milyar TL vergi etkisi oluşturacağı hesaplanıyor.

Liman vergi istisnaları daralıyor
Taslakla deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlere uygulanan KDV istisnasının kapsamı da daraltılıyor.

2023 yılında toplam işlem bedelinin 236,6 milyar TL olduğu, istisnanın kapsamının daraltılmasıyla toplam etkinin 5,4 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.

Savunma alımlarında ithalat önlemi
Ulusal güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçları için yapılan birçok alım KDV’den istisna tutuluyor. Taslak çalışmayla bazı alımların ithal yapılması durumunda istisnanın daraltılması öngörülüyor.

Maden şirketlerine istisna kalkıyor
Mevzuata göre, altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme ve petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler de KDV’den istisna tutuluyor.

Çalışma bu istisnaların da daraltılmasını ve böylece 911 milyon TL’lik vergi etkisi oluşturmasını öngörüyor.

Aynı şekilde limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yatıran mükelleflerle genel bütçeli idarelere de çeşitli KDV istisnaları sağlanıyor. Bu alanda yapılacak daraltmayla da yıllık 1,7 milyar TL gelir bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ise vergi paketi ile ilgili Bloomberg’in sorusu üzerine çalışmalara ilişkin yorum yapmadı.
 

Sükût-u Hayâl

Yıldırım çarpmış
Sp Kullanıcı
8 Tem 2018
2,959
14,833
"Çok uluslu şirketlere vergi"
İthalat ve ihracatın ülke seviyesinin çok çok üstünde kazanç sağladığı muhakkak. Özellikle ihracatın ülkeye zararı benim gözümde çok büyük. Şöyle ki; malına burada 10 liraya alıcı bulan tacir yurtdışına 1 dolara (32 küsur) satsa mantıklı olan yurtdışına satıştır. Ki fırsatı bulan da acımıyor. Bu döngüye girdiği zaman içeride neden ucuz satayım deyip 10 liralık malı 20 liraya çıkarıyor.
Devletin, üretimi, ülke içi ihtiyacı iyi analiz edip, stokçuluğa ağır cezalar uygulayıp (belirlemek değil uygulamak) fahiş fiyat zulmünü ortadan kaldırması gerekir.
Bunu yapmakta zorlandığı için, liyakatsiz bürokrat, memur, aslına tepeden bakan vekiller olduğu için vergi ile hafif cezalandırma yolu makul geliyor.
Bugünün şartlarında bu vergilendirme en mantıklısı!


"Kriptoda 2 farklı vergilendirme formülü"
Milletin cebindeki parayı piyasadan çekip başkalarının parasına (bankaların) mahkum etmek için muhteşem bir tuzak.
Vergi mümkün olduğu kadar fazla olmalı. Kimler olduğu bilinmeyen parayla bütünleşmiş insan müsveddelerine yedirecek enayiler devletine versin. Çok daha hayırlı böylesi.

"Yap-işlet ve KÖİ’lere yüzde 30 vergi"
Milyarlarını piyasadan saklayıp fahiş fiyatların ortaya çıkmasına sebep olan başka bir grup.
Acıyan namerttir.

Engelliye oto istisnası kısıtlanıyor
Apayrı bir saçmalık. İhtiyacı olan değil parası olana fayda sağlayan bir sistem. Tamamen kaldırılmalı. Belediyeler zaten engellilere hizmet veriyor.

"Yurt dışı çıkış harcı 1500 TL"
İyi bir mesleği olup başka ülkenin işine yarayan için yurtdışı mantıklı. O da iyi para kazanan kişidir. 1500 az. 10000 ideal bence.
Mesleği olmayan veya her ülkenin kendi insanının yapabileceği mesleklerle yurtdışına gidip karga tulumba yaşayan, birden fazla iş yaparak geçinmeye çalışan, ülkeye döndüğünde orada yiyemediği parayı burada hava atma aracı yapan kişilerden çok daha fazla alınmalı.

"Moto kuryelere vergi"
'Afedersiniz' it gibi koşturan, kendi hayatını, başkalarının hayatını tehlikeye atan, hiçbir şeye saygısı olmayan bir meslek grubu. (İstisnalar illaki var)
Büyük şirketler için vergi levhası alınsa da vergide usulsüzlük gırla. Küçük esnaf için kuryelik yapanlar zaten vergi ile alakası yok.
Sıkı takip edilmesi gereken bir sistem. Olan yine polise olacak. Allah yardımcıları olsun.

___________________
Güzel düşünce fakat uygulanılabilirliği mümkün görünmeyen bir sistem. Zannımca yine gariban ezilecek!
 

Yüsra

Ne mutlu kalbinin hirasını bulanlara...
Sp Kullanıcı
10 Şub 2023
2,339
11,217
"Çok uluslu şirketlere vergi"
İthalat ve ihracatın ülke seviyesinin çok çok üstünde kazanç sağladığı muhakkak. Özellikle ihracatın ülkeye zararı benim gözümde çok büyük. Şöyle ki; malına burada 10 liraya alıcı bulan tacir yurtdışına 1 dolara (32 küsur) satsa mantıklı olan yurtdışına satıştır. Ki fırsatı bulan da acımıyor. Bu döngüye girdiği zaman içeride neden ucuz satayım deyip 10 liralık malı 20 liraya çıkarıyor.
Devletin, üretimi, ülke içi ihtiyacı iyi analiz edip, stokçuluğa ağır cezalar uygulayıp (belirlemek değil uygulamak) fahiş fiyat zulmünü ortadan kaldırması gerekir.
Bunu yapmakta zorlandığı için, liyakatsiz bürokrat, memur, aslına tepeden bakan vekiller olduğu için vergi ile hafif cezalandırma yolu makul geliyor.
Bugünün şartlarında bu vergilendirme en mantıklısı!


"Kriptoda 2 farklı vergilendirme formülü"
Milletin cebindeki parayı piyasadan çekip başkalarının parasına (bankaların) mahkum etmek için muhteşem bir tuzak.
Vergi mümkün olduğu kadar fazla olmalı. Kimler olduğu bilinmeyen parayla bütünleşmiş insan müsveddelerine yedirecek enayiler devletine versin. Çok daha hayırlı böylesi.

"Yap-işlet ve KÖİ’lere yüzde 30 vergi"
Milyarlarını piyasadan saklayıp fahiş fiyatların ortaya çıkmasına sebep olan başka bir grup.
Acıyan namerttir.

Engelliye oto istisnası kısıtlanıyor
Apayrı bir saçmalık. İhtiyacı olan değil parası olana fayda sağlayan bir sistem. Tamamen kaldırılmalı. Belediyeler zaten engellilere hizmet veriyor.

"Yurt dışı çıkış harcı 1500 TL"
İyi bir mesleği olup başka ülkenin işine yarayan için yurtdışı mantıklı. O da iyi para kazanan kişidir. 1500 az. 10000 ideal bence.
Mesleği olmayan veya her ülkenin kendi insanının yapabileceği mesleklerle yurtdışına gidip karga tulumba yaşayan, birden fazla iş yaparak geçinmeye çalışan, ülkeye döndüğünde orada yiyemediği parayı burada hava atma aracı yapan kişilerden çok daha fazla alınmalı.

"Moto kuryelere vergi"
'Afedersiniz' it gibi koşturan, kendi hayatını, başkalarının hayatını tehlikeye atan, hiçbir şeye saygısı olmayan bir meslek grubu. (İstisnalar illaki var)
Büyük şirketler için vergi levhası alınsa da vergide usulsüzlük gırla. Küçük esnaf için kuryelik yapanlar zaten vergi ile alakası yok.
Sıkı takip edilmesi gereken bir sistem. Olan yine polise olacak. Allah yardımcıları olsun.

___________________
Güzel düşünce fakat uygulanılabilirliği mümkün görünmeyen bir sistem. Zannımca yine gariban ezilecek!
Bu ülkede herşey ol ama gariban olma.Belin doğrulmaz gelen tüm zamlar vergiler sadece onları etkiler gerisi hikaye zannımca 😏
 

Son mesajlar