Cüz Cüz Kur'anı Tanıyalım

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628
(Kur'anı Kerimi cüz cüz kısa cümleler ile tanıtmaya çalıştık. Okuyucu bir cüz okuduğu zaman o cüzdeki ana konulara dair kısa bir bilgi sahibi olacaktır.)


1. CÜZ:

1. Birinci cüz Fatiha Suresi ile başlar ve Bakara Suresi 141.ayete kadar devam eder.

2. Fatiha Suresi Mekkede nazil olmuş ilk bütün suredir.

3. Bakara Suresi Medinede ilk nazil olmuş suredir.

4. Fatiha Suresi hem dua hem övgüdür. Hanefi âlimlerine göre namazda Fatiha Suresini okumak vacip, diğer mezhep âlimlerine göre ise Fatiha Suresini namazda okumak farzdır.

5. Bakara kelime olarak inek demektir. 67-73. Ayetlerde geçen bir konuda geçen inek meselesinden dolayı sure bu isimle meşhur olmuştur.

6. Bakara Suresi ilk beş ayeti müminlerin özelliklerinden, altı ve yedinci ayeti kâfirlerden, sekiz ile yirminci ayetler arası münafıkların özelliklerinden bahseder.

7. 23-24. ayetlerinde Kuran meydan okur. Ardından gelen ayetlerde ise cennet ve inançsızların takıntılarından söz eder.

8. 30-39. Ayetlerde Âdem peygamberin yaratılış kıssası vardır.

9. 40-141. Ayetlerde genel anlamda israil oğullarının ihanet, desise, fitne, kıskançlık ve peygamber öldürmeye gidecek kadar aşırılıklarından söz eder.

10. 61. Âyette israil oğullarının Allahın hazırladığı sofraya karşılık bazı sebzeleri arzu etmelerinden söz eder.

11. 66-73. Ayetlerde israil oğullarına bir inek kesilmesi emri verilir. Ama yahudiler bu ineği yokuşa sürerek emri tiye alarak bahane üretirler.

12. 85.ayette Yahudilerin Tevratın bir bölümüne inanıp bir bölümünü inkâr etmelerinden söz eder.

13. 96.ayette Yahudilerin ölümsüzlük arzusu gündeme gelir.

14. 102.ayette sihirden bahseder. Sihrin etkisi sadece Allah ın izniyle olabilecek bir şey olduğu vurgulanır.
15. 106.ayette nesh konusu vardır.

16. 113-118 âyetler arasında cahil insanların kulaktan duyma bilgilere göre hareket ettiği anlatılır.

17. 120.ayette Yahudilerin asla ve asla Müslümanlardan razı ve memnun olmayacağından söz eder.

18. 123 - 134 âyetler arasında hazreti İbrahim peygamber ve oğlu ile Kâbeyi inşa etmesinden söz eder.

19. 137.ayette iman etmek için Peygamber efendimizin ve sahabenin iman ettiği gibi iman etmenin makbul iman olduğundan söz eder.

20. Diğer Ayetlerde ise geçmiş bazı peygamberler hakkında âyet olmadan kafadan konuşmanın doğru olmadığı vurgusu yapılır ve 141. Ayetle cüz biter.
 
Son düzenleme:

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628
2. CÜZ:

1. İkinci cüz 141 - 252 ayetler arası olup, Bakara Suresinin devamıdır.

2. Birçok emir ve yasak bu cüzde yer alır.

3. 142 - 150 ayetler arasında kıble ayetleridir. İslamın ilk kıblesi olan Kudüsten Mescid-i Harama dönüş bu ayetler arasında yer alır.

4. Allah yolunda ölenlerin Allah katında diri oldukları 154.ayette belirtilmiştir.

5. 164.ayette tefekkür edilmesi gereken bazı şeylere dikkat çekilmiştir.

6. Bazı insanların sevgide aşırıya gidip, sevdiklerini Allahın sevgisinin üzerine çıkarmaları 165.ayette kınanarak anlatılmıştır.
7. 172.ayette temiz yiyeceklerin tüketilmesine vurgu yapılıyor.

8. 177.ayette gerçek iyiliğin sembollerde aranmaması gerektiği, gerçek iyiliğin takva ve iyilikten ibaret olduğu anlatılmaktadır.

9. 178-179.ayette kısasın meşruiyeti anlatılmış, affetmenin ise daha erdemli bir davranış olduğu ifade edilmiştir.

10. 183-187 ayetler arasında oruç ve ahkâmı anlatılmıştır.

11. 190 - 195 ayetler arasında cihattan söz edilmiştir. Mücadelenin dinin ikamesine kadar devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır.

12. 196-203 ayetler arasında ise hac ibadeti ve ona dair bazı meseleler anlatılmıştır.

13. 204-214 ayetler arasında ise insanların türlü hallerinden bahsedilmiştir.

14. 215 - 218 ayetler arasında infak, cihat, savaş ve hikmetullah anlatılmıştır.

15. 219. Âyette içkinin haram olma aşamalarından ikincisi anlatılmıştır.

16. 221 - 242 ayetler arasında evlilik, boşanma, süt emzirme, rici talak, bain talak, iddet ve benzeri aile muamelelerinden bahseder.

17. 246 - 252 ayetler arasında ise israil oğullarıyla ilgili olan Talut, calut kıssası ve Davut peygamberin calutu öldürmesinden söz eder.
 
Son düzenleme:

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628
3. CÜZ:

1. Üçüncü cüz Bakara Suresi 253. Ayetle başlar ve 286 ayetle sure biter. Ardından Âli İmran Suresi ile devam eder ve 91. ayetle cüz biter.

2. Bakara ve Âli İmran surelerinin ortak ismi Zehraveyndir. Yani iki parlak şey demektir..

3. Bakara Suresi 255. Âyette âyetel kursi vardır.

4. Dinde zorlama yoktur ayeti de 256. Âyettedir.

5. 258.ayette Hazreti İbrahim ile Nemrud arasında geçen bir tartışma vardır. Hemen sonrasında Yüz yıllık ölüm uykusuna dalan Uzeyr Peygamberden bahsedilmiştir. 260. Âyette de hazreti İbrahim ve kuşların yeniden yaratılması anlatılır.

6. 261-274 ayetleri arasında ana konu infak ve sadakadır. İnfakın önemi, ne kadar bereketli olduğu, şeytanın infak edenleri fakirlikle korkuttuğu, gerçek fakirlerin toplum içine çıkıp dilenmedikleri bu ayetlerde anlatılmıştır.

7. 275-281 ayetler arasında ise faizin haram olduğu, faizden vaz geçmek gerektiği anlatılır. Faizin Allaha savaş açmak olduğu da 279.ayette hatırlatılmıştır.

8. 282-284 ayetler arasında ise borç hukukundan söz edilmiştir. Şahitlik, kâtiplik, adalet ve rehin gibi borç ile ilgili ticari meseleler burada anlatılır. Kuranın en uzun ayeti sayılan borç ayeti bakara Suresi 282.ayette geçmektedir.

9. 285 ve 286. Ayetler de amenerresulu olarak bilinen ve Miraç gecesi nazil olduğu rivayet edilen ayetlerdir. Böylece Bakara Suresi bitmiş olur.

Âli İmran Suresi

10. Ana konusu ilk bölümde ehli kitap hakkındadır. Zaten surenin ilk aletlerinin sebebi nüzulü de budur. İleride bedir, uhud ve diğer bazı savaşlara dair birçok âyet gelecektir.

11. Muhkem ve müteşabih kavramı ilk defa bu surenin yedinci ayetinde anlatılır.

12. Gerçek dinin Allah katında İslam olduğu 19 ve 85. âyette özellikle vurgulanmıştır.

13. 35 - 63 ayetler arasında Meryem aleyhisselâm, Zekeriya aleyhisselâm, İsa aleyhisselâm ve onların meselelerinden söz eder. Meryemin mabede adanması, Zekeriya peygamberin duası, İsa peygamberin beşikte konuşması ve Allahın izniyle ölülere hayat vermesi bu ayetlerde anlatılır. Mübahele ayeti de 61. Âyettedir.

14. 64-68 ayetleri arasında hazreti İbrahimin yahudi veya hıristiyan olmadığı anlatılır. Ona sahip çıkma hususunda en çok Müslümanların sahip çıkması istenir.

15. 69-91 ayetler arasında ise ehli kitap hakkında bazı bilgiler verilir. Onların hepsi aynı değildir. İyisi var kötüsü var. İmana meyilli olanı var imandan uzak duranı var.
 
Son düzenleme:

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628
4. CÜZ:

1. Dördüncü cüz Âli İmran Suresi 92. ayet ile başlayıp 200 âyet ile sure sonlanır. Daha sonra Nisa Suresi ile devam eder ve 23. ayet ile cüz biter.

2. 92-117 ayetler arasında ehli kitap hakkında bazı bilgiler verilirken, konu arasında infaka da dikkat çekilir. Allahın ipine sıkıca sarılma ayeti 103, hayra davet eden toplum oluşturulması emri 104, bütün ehli kitabın aynı tutumu sergilemedikleri 113. âyette bahsedilmiştir.

3. 117. ayetten sonra genel olarak Uhud savaşı ve sonuçlarından söz edilir. 124 ve 125.ayette meleklerin yardım için gelmesinden söz edilir.

4. 144-148 âyetlerde Uhud savaşında peygamber efendimizin şehit edildiği haberi karşısında şaşıran sahabeye peygamberin de ölümlü olduğu vurgusu yapılmıştır.

5. 154 - 157. ayetlerde münafıkların bazı itirazları anlatılır. Savaş olmasaydı ölmeyeceklerdi gibi bir tez ortaya atıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle bu tezi reddediyor.

6. 161. âyette devlet hazinesini soyan kim olursa olsun cezasını göreceği anlatılır.

7. 169. âyette Allah yolunda şehit olanların nimetler içinde olduğu ve bunun haberini bize ulaştırma gayreti içinde olduğu anlatılır.

8. 188. ayete kadar Uhud savaşına dair önemli haberler, hikmet dolu mesajlar ile anlatılır.

9. 189 - 195 ayetler arasında ise dua ve duaya icabet vardır.

10. Sure 200. âyette sabır ve düşmanı başıboş bırakmama emri ile biter.

NİSA SURESİ

11. Nisa kelimesi kadınlar demek olup, aile hayatına dair meseleler anlatılır. Aile hayatına dair o kadar mesele varken surenin Nisa diye bilinmesi de manidardır. Muhtemelen aile ile ilgili tüm meselelerin ortak vurgusu kadınlar olduğu için sure bu isimle meşhur olmuştur. Nisa Suresinin ana konusu aile hayatıdır. Evlilik, boşanma, aile içi şiddet ve geçimsizlik, çok eşlilik, miras vb.

12. 3. âyette çok eşliliğin meşru olduğu anlatılır. Çok eşlilik için adalet şartı da unutulmamalıdır.

13. İlk on ayetin ana konusu ise yetim malını çarçur etmemek, yetimlerin malını saklamak, değerlendirme ve zamanı gelince de iade etmek, yetim malını yiyenlerin günah boyutu

14. 10-14 ayetler arasında ise miras hukuku anlatılır. Birinci dereceden mirasçıların payı Kuran ile sabittir. Bunlar ana, baba, karı, koca, oğul ve kızdır. Bunlar tamamen varken başka kimseye miras verilmez.

15. 15 - 18 ayetler arasında fuhuş suçu ve tövbesi ile ilgili hükümler yer alır. Geniş bilgi için Tefsir kitaplarına bakınız.

16. 19-23 âyetler arasında mehir, evlenilmesi haram olan kadınların kimler olduğu, boşanma olayından sonra mehrin mutlaka verilmiş olması gerektiği anlatılır ve beşinci cüz de buna dair diğer ahkâmı anlatır.
 
Son düzenleme:

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628
5. CÜZ:
1. Beşinci cüz Nisa Suresi 24. ayetle başlar ve aynı surenin 147. ayeti ile biter.

2. 23-25 ayetler arasında evlilik ile bazı meseleler anlatılmıştır.

3. 34. âyette kavvame ayeti vardır. Evlerin idaresinin erkeklere verilmesi ardından evlilikte problem olduğu zaman hakem heyetine başvurmanın önemine dikkat çekilir.

4. 43. âyette içkinin haram olma aşamalarından üçüncüsü anlatılmıştır.

5. 48. âyette ve 116. âyette şirkten başka her türlü günahın affedilir olabildiğinden bahsedilmiştir.

6. 78. âyette ölümün her yerden gelebileceği vurgulanmıştır.

7. 59.61.64.65.69.80.81.105.115.136 ayetlerde peygambere itaatin gerekliliği anlatılır. Peygambere yapılan itirazların imana zarar verdiği vurgulanmıştır.

8. Birçok âyette de münafıkların tutumu yerilmiştir.

9. 94 - 105 ayetler arasında cihat, hicret, mazlumlara yardım, savaşta namazın durumu gibi konular işlenmiştir.

10. 119-121 âyetlerde şeytanın insanları yoldan nasıl saptırdığı anlatılır.

11. 127 - 130. ayetler arasında kadınlar ve evlilikte geçimsizlik ile ilgili konular işlenir.

12. 135. âyette adalet konusu işlenir. 137-145. ayetlerde ise münafıkların yaptığı sahtekârlıklar anlatılır.

13. Şükür ve iman olduğu zaman azabın gelemeyecek olduğu da 147. âyette anlatılır ve cüz biter.
 
Son düzenleme:

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628
6. CÜZ:

1. Altıncı cüz Nisa Suresi 148 - 176 ve Maide Suresi 82. ayetler arasıdır.

2. Nisa Suresi 148-175. ayetler arasında ehli kitaptan bahseder. Yahudilerin işlediği günahlar ve hristiyanların teslis inancı üzerinde durulur.

3. Nisa Suresi 176. ayet mirastan bahseder ve sure biter.

Maide Suresi

4. Maide, üzeri kurulmuş yemek sofrası demektir. Havarilerin hazreti İsadan gökten bir sofra istemeleri nedeniyle ayetler nazil olmuş ve surenin ismi olarak kabul edilmiştir.

5. Sure içerisinde yiyeceklerle ilgili haram ve helaller göze çarpmaktadır. Ayrıca ehli kitaptan bahseden birçok âyet de surede yerini almıştır.

6. 3-5 ayetler arasında yenilmesi haram ve helal olan etlerden söz edilmiştir.

7. Altıncı âyette abdest ve teyemmümden bahseder.

8. 12 - 26 ayetler arasında ehli kitaba uyarılar yapılmaktadır. Yahudi ve hristiyanların bazı asılsız iddialarına da cevap verilmiştir.

9. 27-31 ayetler arasında hazreti Âdemin oğulları Habil ve Kabilden bahsedilir.

10. 32. âyette bir kişiyi öldürmenin tüm insanlığı öldürmek olduğu kabul edilmiştir.

11. 33 - 39 ayetler arasında eşkıyanın ve hırsızlık suçunun cezası tespit edilmiştir.

12. 41 - 42 ayetler arasında ehli kitabın ikiyüzlülüğü, ayetleri tahrif etmeleri, namaz ile alay etmeleri, Allahı cimrilikle itham etmeleri, hristiyanların Meryeme ve İsaya tapmaları, Yahudilerin hristiyanlardan daha tehlikeli oldukları anlatılmıştır.
 
Son düzenleme:

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628

7.CÜZ:

1. Yedinci cüzdeki; Maide Suresi 83-120 ayetler ile Enam Suresi 1-110 ayetleri vardır.

2. Maide 89. âyette yemin kefareti yer almaktadır.

3. 90-91 ayetlerinde ise içki yasağının dördüncü ve son aşaması yer alır. Bu ayetle içki tüm vakitlerde yasaklanmıştır.

4. 94-96 ayetler arasında avcılık ile ilgili bazı konulara temas edilmiştir.

5. 105-108 ayetler arasında şahitlikle ilgili bazı meseleler anlatılmıştır.

6. 109 – 120 ayetler arasında ise surenin ismi olan Maide olayı anlatılır. Hazreti İsa’nın Allahın izniyle bazı harikulade işler yaptığı, havarilerin Hazreti İsa’dan gökten kurulu bir sofra istemeleri ve Allah teâlânın hazreti İsa’yı hesaba çekmesi bu ayetler arasında anlatılır ve sure biter.

Enam Suresi

7. Enam kurbanda kesilmesi caiz olan koyun keçi, sığır ve deve cinsine verilen bir isimdir.

8. Sure tevhid inancına vurgu yapmakta ve putların şefaat edemeyeceği vurgulanmaktadır.

9. 1-73 ayetler arasında mekkelilerin peygamberliğe itirazları ret edilir ve peygambere kendisinden önce başka peygamberlerin de geldiğini söylemesi emredilir. Yine ahiret hayatı ile ilgili itirazlarına cevap verilir ve putların Allahın yardımcıları olmadıkları kesin bir ifadeyle vurgulanır.

10. 1-73 ayetler arasında yapılan itirazları daha iyi görmek için yirmi dört defa “de ki” ayetlerini incelemekte fayda vardır. Zira her “de ki” ayetinde bir itiraza cevap vardır.

11. 74-81 ayetleri arasında hazreti İbrahim’in akli ilkelerle Allahı nasıl bulduğu anlatılır.

12. 82-90 ayetler arasında ise peygamberlerden söz eder ve Kuranda ismi geçen 25 peygamberin 17 tanesi bu ayetlerde ismen geçer.

13. 91-94 ayetler arasında Allah’ı hakkıyla bilmemekten bahsedilmiştir.

14. 95-103 ayetler arasında Allahın varlığının delilleri anlatılır. Buna rağmen insanların Allahı bırakıp cinlere taptıkları anlatılır.

15. 108. âyette müşriklerin inanç değerlerine hakaret etmenin yasak olduğu anlatılır.

16. 109-110 ayetlerde ise ayet/mucize gelirse iman edeceğine söz verip de sözünde durmayana verilecek cezadan bahsedilir ve cüz biter.
 

sıgınak

"Ateşbaz"
Sp Kullanıcı
Katılım
17 Şub 2017
Mesajlar
911
Tepkime puanı
3,204
Herzamanki gibi çok gûzel ve anlamlı bir paylaşım. Kuran-ı kerimi anlayarak okuyanlardan ve yaşayanlardan oluruz inşallah.
Allah raZı olsun
 

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628

8. CÜZ:
1. Sekizinci cüz enam Suresi 111 ile başlar ve 165. ayet ile sure biter. Ardından Araf Suresi başlar 87. ayetle cüz biter.

2. Enam Suresi inançla ilgili bazı yanlışlıklar üzerinde durur ve her âyet bu anlamda dikkat çekicidir.

3. Enam 120de günahın gizli ve açık her halinden sakınmamız emredilir.

4. 137. âyette müşriklerin günahtan haz duydukları anlatılır ve yaptıkları iğrenç işleri güzel gördükleri vurgulanır.

5. 159. âyette dinlerini bölük pörçük edenlere bir kınama vardır.

6. 160. âyette bir iyiliğin on kat sevap ile karşılık bulacağı anlatılır.

7. 165. âyette bazılarının bazıları üzerinde bir üstünlüğü olduğu ve bunun bir imtihan sebebi olduğu anlatılır ve sure bu ayetle biter.

Araf Suresi

8. Araf Suresi Mekke’de nazil olmuş ve Enam Suresi gibi itikadi meseleler ve yanlışlar üzerinde durur.

9. İlk 10 ayeti kıyamet günü hesabı üzerinde durur.

10. 11-30 ayetler arasında hazreti Adem’in yaratılış ve cennetten çıkarılış kıssası anlatılır.

11. 44-51 ayetler arasında ise surenin ismi olan Araf olayı anlatılır. Araf yüksek tepeler demektir. Bazı alimlere göre cennetin içinde cehenneme sınır bölgesinde bulunan yüksek tepelere verilen isimdir.

12. 59-64 ayetlerde Nuh aleyhisselâmdan bahsedilir.

13. 65-72 ayetlerde Hud aleyhisselâmdan bahsedilir.

14. 73-79 ayetler arasında Salih aleyhisselâmdan bahsedilmiştir.

15. 80-84 ayetler arasında Lut aleyhisselâmdan söz edilmiştir.

16. 85 – 94 ayetler arasında ise Şuayb aleyhisselâmdan bahsedilmiştir ve 85. âyette cüz biter.

 

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628

9.CÜZ:

1. Dokuzuncu cüz Araf Suresi 88. ayetle başlar. Sure 206. ayetle biter ve Enfal Suresi 40. ayetle devam ederek cüz biter.

2. Şuayb Peygamberin halkına yaptığı nasihatlerle başlayan sure 94-102 ayetler arasında kendilerine peygamber gelmiş halkların çoğunlukla iman etmediklerini anlatır.

3. 103- 174 ayetler arasında Hazreti Musa’nın mücadelesi anlatılır. Firavun ve sihirbazlarla olan diyaloğu, sihirbazların iman etmesi ve şehit olmaları, Hazreti Musa’nın Mısır’ı terk etmesi, Allah ile konuşması, onu görmek istemesi, Tur dağının yerinden çıkarılması ve İsrailoğullarının üzerine yükseltilmesi, cumartesi yasağına karşı gelinmesi gibi olaylar bu ayetler arasında anlatılmaktadır.

4. 175-176 ayetlerde Belam’dan bahsedilir. değerli bir adamken sonradan yoldan sapması anlatılır.

5. 187. ayette kıyametin bilgisi sadece Allaha aittir denilmekte ve sonraki ayette de bu konuda peygamberin dahi bilgilendirilmediği anlaşılmaktadır.

6. 189-190 ayetler arasında ise Allahtan sağlıklı evlat isteyip şükredeceklerini söyleyen ama sözlerinde durmayan bir aileden bahsedilir.

7. 204. ayette Kuran okunduğu zaman onu dinlemenin önemine dikkat çekilmiştir.

8. son ayet 206’da meleklerin kulluk yaparken kibir göstermedikleri vurgulanır. Sure bu ayetle de biter.

ENFAL SURESİ
9. Enfal ganimet demektir. Devletin savaş yoluyla kazandığı ganimetler devlet malıdır. devlet bunu sosyal yerlere harcar.

10. 5. ayette bazı müminlerin gevşek davrandığı, savaş gibi önemli kararlarda isteksiz oldukları anlatılır. Devlet başkanına karşı gelen her kişi münafık değildir. bazen nefsani duyguların da buna sebep olduğu aşikardır.

11. Sure esasında Bedir savaşı ve sonuçları üzerinde durmaktadır.

12. 5-28 ayetler arasında Bedir savaşıyla ilgili bazı konulara değinir. Peygambere/Ordu komutanına kesin itaat, savaşların çokluk ile kazanılmadığı, Allahın yardımı muhakkak olduğu bu ayetlerde anlatılır.

13. 33. ayette istiğfar edildiği takdirde azabın gelmeyeceği vurgulanır.

14. 35. ayette müşriklerin amaçsız ve bilinçsizce ibadet ettikleri anlatılır.

15. 36. ayette kafirlerin Allah yolundan alı koymak için finans desteğinden bulundukları anlatılır ve bununla inananlara bir uyarı verilir.

16. 40. ayette gerçek mevlanın Allah olduğu anlatılır ve cüz biter.

 
Üst