Dinde şahsi görüşle fetva vermenin hükmü nedir.. ?

Mystery

Teknik Destek
Yönetici
29 Ocak 2017
3,678
12,248
Rasulullah (sav) şöyle buyurdular: ‘Ümmetim yetmiş küsür şubeye ayrılacak. Bunlardan fitnesi en büyük olanı, Dinde şahsi görüşleriyle Kıyas yapıp bununla Allah’ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal yapanlar olacaktır.”

(Ibn AbdilBerr, Cami: 2.c.134.s .)


Abdullah ibn Mes’ud (radıyallahu anh)’dan: “Sakın senin görüşün nedir? şeklinde herhangi bır kimseye fetva sormayın. Zira sizden öncekiler birbirlerine , senin görüşün nedir? Diye sora sora helak oldular. Ayağınızın düz yerden kaymasını istemiyorsanız, bir şeyi başka bir şeye kıyas etmeyiniz. Birinize Kur’an ve Sünnet’te bulunmayan bir şey sorulduğu zaman, Allah bilir desin. Zira Allah bilir demek ilmin üçte biridir”.(Heysemi, Taberani: 1.c.180)