Dr. İhsan Şenocak kimdir.

GüLBeYaZ

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
21 Ağu 2017
2,554
8,580

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı.

1996 yılında Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı. 2008’de Tv5’de “köprü” programını hazırlayıp sundu. Ülke tv ve çeşitli kanallarda programlar yaptı. Müstear isimlerle farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı.

Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak Arapça neşrettiği “el-Mecelletü’l-Hamidiyye” dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

1 – Tezleri

Doktora: İslâm Hukukunda Örfün Hükümlere Etkisi

Yükses Lisans: İslâm Hukuku’nda Taklit

2 – Kitapları

A.Türkçe

Kudemâ Meclisi
İslâm’ın Kızına
Kur’an Müdafaası
Büyük Doğu Çağına Doğru
İki Devrin Ulu Hocası: Ali Haydar Efendi
Âlem-i İslâm
Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı
Tefekkürde Tesettürde İslâm Diyen Kızlar
Nüzûl-u ’İsâ
B.Arapça


3 – Türkce Makaleleri

A.İlmî Makaleleri

Selefiler İslâm’ın Resmi Sözcüleri mi?
Tarihselcilik ya da Katolisizmi olmayan Kur’an’ı Mübîn’in Protestanca Okunuşu
Ömrünü Yanlışa Adayan Adam Fazlurrahman
Tahrifin Sidre-i Müntehası Nasr Hâmid Ebû Zeyd
İndirilen İslâm’ın Muhkem Kaleleri: Mezhepler
Allâme’nin Buyurduğu Gibi Telfîk Haramdır
Bir Selefî ile Taklit ve Mezhepler Üzerine
Bütün Zamanların En Hayırlı Kuşağı: Sahâbe
Tek Başına Bir Hadis Mecmuası: Ebû Hureyre
Sahâbe Müdafaası
İstiklal Mahkemesi Önünde Bir Ulu Hoca: Ali Haydar Efendi
Batı’nın Akıl Ocağında Buharlaştırılan Hakikat: Nüzûl-u ’İsâ (a.s.)
Hayri Kırbaşoğlu’nun ‘‘Hz.İsâ’yı Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi’’ Başlıklı Makalesine Reddiye
Allah Resulü’nün Kur’an Telakkisi
Kelam-ı Kadîm’in Anlam Haritası
Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı
İctihadı Şehadetle Taçlandıran Müctehid: Ebû Hanife
Bütün Zamanların Müctehidi: Ebû Hanife
Ebû Hanife Münazaraları
Bir Akide Manifestosu Olarak Ebû Hanife’nin Vasiyeti
Selefîlik Neyin Devamı?
İbn Teymiyye’nin İtikâdî Görüşleri
İbn Teymiyye’nin İlim Adamı Kimliği ve Güvenirliği -İbn Arabî Müdafaası-
Anlama Risalesi
Yakın Dönem Tefsir Telakkileri
Kur’an İlimleri
Osmanlı Olmakla İftihar Eden Şam’lı Allâme: Muhammed Sa’îd Tantâvî
Bir Keşf-i Kadîm Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl
Halidîlik Ümmet İçin Niçin Önemlidir?
Kadın, Cami ve Özgürlük
Risaletin Büyük Şahidi: Ümmîlik
Batı’nın İslâm’ı Yok Etme Projesi
Feth-i Mübîn
İlmin Muhafızı: İsnâd
Allah Resulü’nün Ebeveyni’nin Uhrevî Durumu
İmam Zâhid Kevserî
İslâm Medeniyet Tarihinde İlim Yolculukları
Doğu’nun Cenneti’nde Zamanı Aşan Gerçekler
İslâm’a Karşı Yürütülen ‘‘Toplumsal Nefret’’ Kampanyasında Ücret Karşılığı Kur’an Okutmanın Rolü
Allah’ın Ayetleriyle Modernitenin Nassları Arasındaki Med-Cezir: KADIN
İran’ın Ehl-i Sünneti Vesayet Altına Alma Projesi
Fi Zilâl De Oku Ey Medrese!
Kim Ters Yöne Girdi Mealciler Mi, Ulemâ Mı?
Büyük Doğu Çağı Başlıyor
Bir Dava Atlası ve Düşünce Sistemi Olarak Büyük Doğu
Yavuz Sultan Selim İran’a: Evine Dön Âlem-i İslâm’a: Toparlanın, Geliyoruz!
İlahiyat Fakülteleri’nin İlmî Kıymeti
Derin Başkent Selanik’in Osmanlı İntikamı: Muhteşem Yüzyıl
‘‘Münevver Asya’lı’’ ile ‘‘Büyük Dinsiz’in’’ Musahabesi
Sultan Abdülhamid’in Son Zaferi: Çanakkale
Ulemanın Nesebi ve Oryantalizm
Lisan Üzerine Allah Boyası’nın Dökülmesi: Osmanlıca
Şuurdan Şiire Necip Fazıl, İdealden Ütopyaya Nazım Hikmet
Irsi Fars Marazı: Dinin Başını Dinin Kılıcıyla Kesmek
Kur’an, Mustağriblerin Sünnet-i Seyyiesi’ne Göre mi, Peygamber-i Ekber’in Sünnet-i Seniyyesi’ne Göre Mi Anlaşılmalı?
Kerbela İlahilerinin Büyüttüğü Katiller
Sünnet’e ‘‘Uydurulan Din’’ diyen ‘‘Kur’an Müslümanlığı’’ Kimin Projesi?
Medeniyete Vurulan Mühür Osmanlıcayla Açılacak
Mukavvadan Münekkidler ve Mutasavvıf (!) Müzisyenlerin Zulmettiği Büyük Veli: Mevlânâ
Sadırda İlim, Hâlde Teslimiyet, Ailede Hasret, İstikbalde Umuttur Rıhle
İbrahimlere Selam, Sümeyyelere Selam – Davetçinin Amentüsü
Kur’an’ın Bir Kısmı ‘‘Masaldır’’ Diyen İlahiyat Prf’si: Mustafa Öztürk
Kur’an Müdafaası
Tesettürün Nasıl Olacağını Kim Belirler, Allah Azze ve Celle mi, Moda Tasarımcıları mı?
Olimpos Dağı’nın Çocuklarının KöleliK İthamları, Küresel Mahkumiyet ve Çıkış Yolu Olarak Hilafet
Karargahtaki Tekkeler ve Sufi Komutanlar
İran Şia Cumhuriyetiyle İslâm Birliği Mümkün mü?
Kalın ve Mahrem Çizgileriyle Ehl-i Sünnet ve Şia
Alimleri İtibarsızlıştıran Zihniyetin Psikiyatristlere Mahkumiyeti
İslâm’ın Kızı! Aişe; Senin Evin, İzzetin ve İffetindir Aişe, Aişedir
Hevasına ‘‘İndirilen’’ İslâm’a ‘‘Uydurulan Din’’ Diyen ‘‘Müslümanlık’’ Kimin Projesi?!
Kemalistleri Kendine Hayran Bırakan ‘‘Müseccel Sünnet Düşman’’ından En Yeni Oryantalist Masalları
Gülenizmin Sahteliği, Mehdîliğin İnkarına Gerekçe Olabilir Mi?!
Kilise’nin En Son ve En Tehlikeli Oyunu: Sünnet’i Reddeden Kuran Müslümanlığı
Yüreklerdeki Aksa Düşerse Selahaddinler Kudüs’teki Aksa’ya Muhafız Olur mu?
Hiç Kur’an-ı Kerim Okumuyorsun İslâmoğlu?!
Tarihselciliğin Tarihi
Kur’an-i Kerim ve Marjinal Gruplar
Dünya Dillerini ‘‘Lebbeyk’’te Birleştiren Mana: Hac
Çağdaş Selefîlik ve Kutlu Doğum
İslâm İktisat Doktrini Üzerine Mülahazalar
Râviyetu’l-Asr: Muhammed Zâhid Kevserî
İslâm ve Modernizm
Reisu’l-Kurrâ: Mehmed Rüşdü Aşıkkutlu
B.Fikrî Makaleleri

İkinci Fetretin Mevlânâsı Ahıskalı Ali Haydar Efendi
İkinci Fetretin Mevlânâsı 2 Mecelle ve Ali Haydar Efendi
Huzur Derslerinde Sistemi Sorgulayan Allame: Ali Haydar Efendi
Modern Zamanın Mana Üssü: Ali Haydar Efendi
Muasır Bir İsmail Saib Sencer: Bayram Hoca
Dinle Ey Mısır!
Hristiyanlıkla Köleliği, İslâm’la Kulluğu Tanıyan Ülke: Gana
Kazablanka
Bilad-ı Şam İslâm İnkılâbına Hazırlanıyor
Emperyalizmden İran’a: “Düşman Görünelim Sen Müslüman Dostlar Kazan!”
Hindistanlı Âlimin Rüyasındaki Osmanlı Evladı
Emperyalizmanın Sanat Ajanı: “Muhteşem Yüzyıl”
Müdafaa Hattı
Yalnız Seccademin Yününde Şefkat
Ey Şehid! Kitâbullah Yerine ‘‘Das Kapital’’ Okusaydın!
Ne Türk İslâm, Ne Kürt İslâm Sentezi SADECE İSLÂM
Milli Görüş ve Büyük Doğu: İki Ayrı Başlıkta Tek Bir Medeniyet Projesi
Hakkari’den Edirne’ye Yeniden İmam-Hatip Çağı
Baş Kumandan Bilâd-ı Şam Tugayları
Müslüman Burjuva Masalının Sonuna Doğru
Ramiz, Heysem, Şeymaaa!!!
Bilâd -ı Şam Davasında Saflar Netleşiyor
Ashâb-ı Kehf’le Beyaz Saray’da Öğle Namaz
İmam Hatip Yeni Medrese Olabilir mi?
Muhteşem Zamanlara Bismillah
Batı’nın Siyaset, Kültür ve Sanat Ajanları da İtiraf Etti Amerikan-İngiliz Çağı Kapanıyor
Dinle Ey Anadolu! Şeyhu’l-İslâm Mustafa Sabri Konuşuyor
Rahlemizde Mushaf-ı Şerîf, Omuzumuzda Buhârî, Sırt Çantamızda İdeolocya Örgüsü
Peygamber Üniversitesi’nin Kadın Öğretmenleri
Yardım Edin Bize Ez Müslümanlar!
Her Şey Sadece İslâm’da
Ha Tüfeği Olmayan Asker, Ha Öfkesİ Olmayan Fikir
İran: Hayra Fren Şerre Motor
Azizim! Ya ABD Algında Ya Da Allahu Ekber’i Anlamanda Problem var
Mustafa İslâmoğlu, Şia ve Banyas’ta Katledilen Bebekler
Bir Ufuk Ki Ne Mecnun Varabildi Ne Ferhat
Taksim; Soylular İsyanı Ya Da İdrak Yoları Hastalığı
Koç Kıilasının Öncü Kuvvetleri Neden Rahatsız?
Asr-ı Saadette Mücâhede; Modern Zamanda Ziyafet: Ramazan
Oruç Mektebinde Şam ve Arakan Müslümanları
Bir Mücahid Alim’in Hakk’a Yürüyüş Hikayesi
Ulu Canlar Râbiatu’l-Adeviyye
İslâm Coğrafyasın’nda İstanbul Rüyaları
İslâm Baharı Kıştan Sonra Gelir
Bayram: Râbiatu’l-Adeviyye’de İrade, Arakan’da Hüzün
Irsi Soysuzluk Marazı: Leman
Haremeyn’de Kudemâ Meclisleri-1
Haremeyn’de Kudemâ Meclisleri-2
Kurtuba’dan Arakan’a Bir İmaj Hikayesi
New York Tepinirken Ağlar Kahire, Ağlar Şam
Söz de Sancak da Esmalarda
Mustafa İslâmoğlu’na açık Mektup
Kardinal’i taltif, Ulemayı Tahkir Bağlamında bir İlahiyatçı Hikayesi
İslâm’a karşı İslâm: Çağdaş Haricîlik
Biz Arabız, Türküz, Kürdüz Diyerek Parçalanan Ümmet, Biz “Sadece Müslümanız” Deyince Kurtulacak
Olimpiyatta Dans, Bodrum Katta Namaz
Bir Zamanlar Aile
Zikir Halkalarından Özgür Ordu Saflarına
Kölelikten Kulluğa Yürüyüş Hareketi
Ümmet’in Kimsesizleri: Afgan Yetimleri
Suriye’de Kudüs Fatihi Çocuklar
Siyaset Sarayımıyın Cümle kapısı: Abdülhamid
Büyük Zuhura Doğru
Gazeteciler Sussun Ulema Konuşsun
Karma Hayattan Mahrem Hayata Nasıl Geçilir?
En Soğuk Şubat’ın Müseccel Yalan Makinesi
“Çığlıklarımızı Yerde Bırakma Allah’ım!”
Türkiye Düşerse Âlem-i İslâm Da Düşer
Nebevî Menhece Göre O Adam ABD’de değil, Türkiye’de olmalı
O Gece Abdulkadir Molla Kimlerle Görüştü?
Ayasofya Ne Zaman ve Nasıl Açılacak?
Hayat Süren Leşler! Bu Hesap görülecek
Batı Baikentlerinde Gazzali’nin Çocukları
Hristiyan Batı’nın İslâm’dan Korunma Stratejisi: İslâm’a Karşı İslâm
Kainat’ın Efendisi Önünde Dize Geliş Hali: Büyük Doğu ve Necip Fazıl
Mursi Zindanda, Gazze Kuşatma Altında, Türkiye Son Kale Teslim Olma!
Sadaka Taşlarından Yardım Kuyruklarına
Ufkmuzda Umudumuzda Sensin Ya Resulellah
Bilbordlara ‘‘İnsanlığı Kurtarmak için O Geliyor’’ diye Yazılsın
Seyyid Bey Anlaşılsaydı Dünyası için Dinini Satan Adamlar Kahraman Olmazdı
Medine Diye ‘‘Yesrib’’ Büyüdü İçimizde
Birleşin Ey Müslümanlar! Mısır’da İslâm Yargılanıyor
Bu Kiri Büyük Doğu Mecrası Temizler
Binlerce İranlı kalksa da, Ümmetin Katiline Katil Diyeceğiz
Suriye İslâm Meclisi Başkanı Usame Er-Rifâ’î: Suriye’de Müslümanlar Artık Tek Yürek
Dansa Manşetten Yer Veren Editör, Suriye’ye Yardım Tırlarını Durduran Şebekeyi Niçin Görmez?!
İslâm’ın Kızı! İffet Çağı Seninle Başlayacak
Allahu Ekber Notayla Değil, Yürekle Söylenir
Oruç ve Kur’an-ı Kerim ile Gelen Kutlu Misafir: Ramazan
Seccadesini Alan Ağa Camii’ne Gelsin!
Şeriat, Hakikat ve Marifet Kürsüsü: Ramazan
Şia-Vehhabi Oyunun Hedefi, Ehl-i Sünneti Çökertmek
Londra Aydınlansın Diye Bağdat’ı Yakanlar, Gazze’deki Ateşi Söndürür Mü?
Çağın Haber’i İsrail, Yesribler Medine Olunca Yıkılacak!
Ümmet’in Gökkubbesi Sensin!
Gazze’den Ümmet’e Mektub
Mevzisini Terketmeyen Bir Müslümandı Ömer Amca
İslâm Gençliğinden Cumhurbaşkanı’na mektup
Bohem Hayatından Camiye, İnsanlığın Diriliş Hikayesi
İstismar Gümrüğünde Mahbus ilaç: İSLÂM
Roma’da Katil, Şi’bi Ebî Tâlib’te Muhâcit Yetişir
Seni Bir Daha “Naber Kız!” Diye Taciz Edemeyecekler!
Gezi Ruhu Kobani İskeletinde
Firavunlar Denizden Önce, Sarayda Boğulur
İslâm Davasına Sancaktarlar Aranıyor
Bunlar Da İslâm Kadınları
Yeni Türkiye’nin Uluslararası Tabelası: Ulu Hakan Abdulhamid Han Havalimanı
Rumeli Yeniden Âl-i Osman Bekliyor
Sümeyye’nin İmâmetinde Cihad
Mısır’da Tekbir, Şam’da Tevekkül, Doğu Türkistan’da Sabırdır Namaz
Sevánih
Tasmalı İngiliz Eşlerden, Ayağına Cennet Serilen Annelere: Kadın
Medeniyeti Ninni Söyleyen Anneler Kurar, Madamlar Yıkar
Allah Yolunu Cihad Ayetleriyle Açan Adam: Muhammed Mursi
Kudüs Salahaddin’i Ayasofya Fatih’ini Bekliyor
Albayrak’tan Gökbayrak’a Selam
Sarıklı Sosyalistler ve Müslüman Kürtler
Kendine Sahip Olmak ve Ümmet’e Sahip Çıkmaktır Oruç
Tarihin Akışını Değiştirecek Gence Hitabe
İslâm, Âli Himmet Sahibi Evlatlarının Ayağa Kalkmasını Bekliyor
Anadolu Kıtasındaki İslâm-Küfür Hesaplaşmasında Son Durum
Müslüman Kürd’e Kurulan Büyük Tuzakta Sosyalizm Gövde, İslâm Makyaj
“MEDİNE DÖNEMİ” İçin Bismillah
Çıkış Yolu: Hind Müslümanlarının Hilafet Hareketi
Hilafet’in İlgasından Halide Edib’e Ümmet’e İhanet Hikayesi
Evrensel Uyanış Çağının Kurucu Nesli
Mücevherler Sizin, Yürekler Bizim Olsun!
İslâm Coğrafyasındaki En Yeni İblis Hamleleri
İblis’e Karşı 24 Saat
İslâm Birliği Yeniden Nasıl Kurulur?
Siz Öyle Buyurduysanız Ölüm De Teferruattır Ya Rasulallah!
İbadeti İslâm’a, Siyaseti Marksistlere Göre Yapan Müslüman’a Mektup
Ne Allah’dan Başka Dayanak, Ne De İslâmsız Çıkış Yolu Var!
İblis’in Dilediği Gibi Operasyon Yaptığı Kırık Kapılı Bir Han: Aile
Amuda Kalkmış Bir Hayata Teğet Geçen Gerçekler
Söz de Hüküm de İslâm’da
İbrahimî Bir Şuur, Yusufî Bir Onurla Diriliştir Oruç
Türkistan’da Yailılar Direnyor, Gençler ‘‘Ya Lebbeyk!’’ Diyor
Hz. Ali’nin Hayber, Fatıma’nın İffet Rolüne Taliğ Çocuklar!
İnsanlığın En Kadim Müessesesi Olan Aile Başsız Olur Mu?
Sonradan Görme Müslüman Hastalığı: Dünyevileşme
Yeniden ve Yenilmeyen Bir İradeyle ‘‘Bismillah’’
Allah Yolunu Açtı Hamdet Anadolu!
Şehid Kanıyla Eskir Geceler ve Doğar Fecirler
İlk Hedefiniz Kudüs
Zafer Senin, Hezimet Romanos Diogenes’in Çocuklarının Olacak!
Evlen Ama Kiminle
İslâm’ın Kızının Evlilik Kriterleri
İran’ın En Yeni Acem Oyununa Hayır De!
Peygamber-i Ekber’den Dünyayı Cennet’e Çeviren Çocukların Annelerine Mektup!
Genç Adam! Çağdaş Ebrehelerin Ordusunu Dağıtacak Ebabil Kuşu Sensin!
Her Hicret, Bir Fethi Doğurur Ey Haleb!
Tefekkürü gibi Tesettürü de İslâm Olan kızlar
Işık Doğudan Yükselir
Haydi Çocuklar Ali Kükresin, Hayber Titresin!
Namaz, Fikirde Kıvam, Harekette Kıyamdır
Hintli Bir Hakîm’in Ufkunda: Nasıl Alim Oldular?
Kaç Milyon Madam Bir Anne Yapar?!
Senli-Benli, Kızlı-Erkekli Bir Hayata Dair
Ebedî Hâdimu’l-Haremeyniniz
Mürteci Kim?
Haremeyn Notları
Medine’de Bayram Sabahı
İmam-Hatibe Hitabe
Mabed Evlerin Öğretmen Ebeveynleri
4- Arapca Makaleleri
5 – Fetvaları

Kalbi Mühürlenenlerin Hidayet ve Dalaleti
Hz.Adem’in Yaratılış Merhaleleri
Sünnî ve Alevî Evliliği
Türkiye Dâru’l-Harp Midir Cuma Namazı Kılınır Mı?
İslâmda Demokrasi Var Mıdır?
Müslüman ve Gayr-i Müslim Ailelerin Teklif Çağına Gelmeden Ölen Çocuklarının Ahiretteki Durumları Nasıl Olacaktır?
Erkeğin Yabancı Bir Kadınla Tokalaşması
Ümmet İçin Miting Yapmak Bidat Mı, Farz Mı?
Hayrın ve Şerrin Dili
Anadolu Kadını
Cihad nedir? Gayr-i Müslimler Tarafından Ezilen Müslümanlara Yardımcı Olmak da Cihad Bağlamın da Değerlendirilir mi? Cihad Yapmak İçin Kurum ya da Kuruluşlardan İzin Almak Gerekir mi?
İnsanlık İçin Önemli Buluşlara İmza Atan Fakat Gayr-i Müslim Olarak Ölen Kişiler Azab Görecek mi?
Cehalet
Yalan ve Gözyaşı
İmamet
Hadis ve Edep
Peruk
Hayır Kurumlarının Kurbanlıklar İçin Muayyen Bedel Almaları Caiz midir?
İhtilal
Başkası İçin Yaşamak
Yemek Ne Tür Yenmeli, Yemekte Besmele ve Yer de Oturulacaksa Nasıl Oturmalıdır?
Neden Kur’an-ı Kerîm Yaşadığı Dönemdeki Bazı Muhataplarının İsteğine Uygun Olarak Bir Defa da İnmedi?
Sevabını Annemize ya da Babamıza Hediye Etmek Üzere Sadaka Verebilir, Kur’an-ı Kerîm Okuyabilir miyiz? Bu Tür İbadetlerin Sevabı Ölülere Ulaşır mı?
Hayırdan Şerr Doğar
Batı ve Biz
6 – Söyleşileri 

Ali

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
15 Eyl 2017
3,967
4,731
Dr. İhsan Şenocak kimdir.
Eline saglik tesekkür ederim bu paylasim icin Nazenin kardesim.

Dr. ihsan Senocak Türkiyede sayilacak kisilerden ve böyle bu gibi kimselerde az vede adeta sayilacak gibidir.

Neden böyle diyorum ilmi konusuyor ve delil den bahis ediyor vede konustuklarina kaynak gösterip veriyor.

Bazilari gibi sözüm ona hoca veya ilim adami iste konusur ve ne delil ve nede kaynak verir ve birde ne kadar ilmi konusuyor ise onun orasida soru isareti olur.