• #EvdeKal TÜRKİYE


Estağfirullah

ALI

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
14 Eyl 2017
Mesajlar
3,214
Tepkime puanı
62
ESTAĞFİRULLAH NEDİR?

Hz. Semure şöyle de*miştir:
'Peygamber (s.a.v) namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndü*rürdü.' (1)

Üç defa 'Estağfırullah' veya 'Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh' denilir.

Meali: 'Ulu olan kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyûm (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafaza*sında biricik hakim-i mutlak) olan Allah'a istiğfar eder beni affetmesini iste*rim.'

Bunun dayandığı delil Sevban'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: Hz. Pey*gamber (s.a.v) selâm verince -bir rivayete göre namazını bitirince- üç kere 'estağfırullah' der ve şöyle söylerdi: (2)

'Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram.'

Meali: 'Allahım! Sen Selâmsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve âhi-ret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celâl ve ikram sahibi olan yüce mabudum! '

Kaynaklar:
1. Buharî ile Müslim ve Ebu Dâvud Bera b. Azib'den şu hadisi rivayet etmişlerdir. Bera şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber (s.a.v) 'in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ tarafında durmak isterdik, çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu. ' (Neylü'l-Evtâr, II, 306)

2. Bu hadisi Ahmed, Nesei ve Ebu Dâvud rivayet etmişlerdir. Sonuncunun lafzı şöyledir. 'Her namazın peşinden bu kelimelerin tavsiye edilmesi dünya ve ahiret hayırlarını şamil olmalarına binaendir.' (Neylü'l-Evtâr. n, 291)
https://www.antoloji.com/nedir/estagfirullah/
 
Üst